KHỦNG HOẢNG VÀ THỜI CƠ

Cuộc khủng hoảng kinh tế ở Việt Nam hiện nay chắc chắn sẽ dẫn đến một sự sụp đổ xã hội trầm trọng. Và đây chính là thời cơ cho người dân đứng lên thực hiện một cuộc thay đổi chính trị, giành lấy quyền lực thực sự về cho nhân dân.

Cuộc khủng hoảng đang xảy ra là tất yếu theo qui luật. Nói đúng hơn, thể chế chính trị hiện nay đang cai trị đất nước một cách trái qui luật nên việc sụp đổ là đương nhiên. Việt Nam đã chấp nhận kinh tế thị trường nhưng gắn thêm “định hướng xã hội chủ nghĩa”. Điều này dẫn đến việc cố gắng dùng lý thuyết của Marx để giải thích cho sự vận động của cái qui luật mà lúc sinh thời chính ông đã bác bỏ và phê phán. Marx là một thiên tài về phân tích hiện trạng và dự báo nhưng ông đã tỏ ra sai lầm nghiêm trọng trong việc đưa ra các biện pháp để giải quyết vấn đề.

Thực nghiệm đã cho thấy những lý thuyết kinh tế, xã hội và chính trị của Marx đề ra đã được kiểm chứng là không phù hợp và thất bại trong gần 150 năm thực chứng từ lúc ra đời. Sai lầm đó xuất phát từ chỗ ông đã áp đặt những ý muốn chủ quan và nôn nóng để thay thế qui luật khách quan tự nhiên. Do xuất phát từ ý nguyện tốt cộng với cách nhìn nhận vấn đề một cách cực đoan nên ông đã làm cho những người áp dụng học thuyết của mình tưởng rằng có thể sáng tạo, phát minh ra các qui luật chủ quan để thay thế tự nhiên và sự vận động khách quan của vũ trụ.

Thực chứng và chuẩn tắc

Chấp nhận qui luật kinh tế thị trường nghĩa là phải công nhận quyền tư hữu và đảm bảo cho mọi cá nhân có thể mưu cầu lợi ích riêng của mình trong một không gian tự do cạnh tranh, để từ đó xã hội có thể phân bổ nguồn lực một cách hiệu quả. Trên phương diện khoa học, kinh tế thị trường là môn kinh tế học thực chứng nhằm nghiên cứu để hiểu rõ các qui luật vận hành kinh tế của con người. Nó cho biết những kết quả khách quan sẽ được tạo ra từ những yếu tố tác động chủ quan của con người trong các hoạt động kinh tế.

Nhà nước cần hiểu rõ các qui luật ấy để tạo ra những luật lệ điều chỉnh hành vi chủ quan của con người nhằm hướng toàn xã hội đạt được những kết quả mong muốn một cách khách quan theo qui luật. Phần này chính là công việc của môn kinh tế học chuẩn tắc nhằm nghiên cứu để tạo ra những nguyên tắc chuẩn mực được luật hóa giúp định hướng các hành động của con người thông qua động lực của lợi ích chính đáng. Kinh tế chuẩn tắc không phải là qui luật mà là sự ứng dụng qui luật. Không phải là qui luật vì nó không bao giờ cho ra những kết quả luôn đúng hay luôn sai, có thể “đúng” cho một nhóm lợi ích này nhưng lại là “sai” đối với các nhóm khác.

Muốn một xã hội phát triển ổn định thì quyền lợi của đa số dân chúng phải được ưu tiên và đảm bảo. Con người cũng đã thử nghiệm rất nhiều các mô hình nhà nước khác nhau để giải quyết vấn đề này. Cuối cùng thì quá trình tiến triển của văn minh nhân loại cũng đã cho thấy rằng dù đi theo hình thái nhà nước nào thì đều phải tôn trọng dân chủ vì chỉ có dân chủ mới tạo ra được một thiết chế chính trị đáp ứng được nguyện vọng của nhân dân – nền tảng ổn định của xã hội. Ai muốn cầm quyền thì phải đề ra được những chính sách có nhiều người dân ủng hộ nhất, và dân chúng cũng dễ dàng hạ bệ chính quyền nào đi ngược lại quyền lợi của đa số hoặc không giữ đúng lời đã hứa trước khi lên nắm quyền. Đó chính là sự kết hợp tối ưu giữa vận dụng qui luật khách quan, tôn trọng quyền căn bản và thiêng liêng của con người để tạo ra một xã hội thịnh vượng bền vững. Đó cũng chính là qui luật phát triển tất yếu.

Kinh tế thị trường đỏ

Việc gắn thêm định hướng xã hội chủ nghĩa vào kinh tế thị trường được chính quyền giải thích bằng những ý niệm tốt đẹp trên lý thuyết với mong muốn sẽ tạo ra những chuẩn tắc vĩ mô công bằng hơn cho nhiều tầng lớp trong xã hội. Nhưng trên thực tế định hướng này được thực hiện bằng việc xác định vai trò chủ đạo của thành phần kinh tế quốc doanh để tạo ra những đặc quyền làm bất công bằng cho thành phần kinh tế tư nhân, không công nhận chính thức quyền tư hữu. Đó chính là sự áp dụng không đầy đủ những nguyên tắc căn bản của qui luật kinh tế thị trường. Sự phát triển méo mó đó đã dẫn đến khủng hoảng kinh tế và sự bất ổn xã hội Việt Nam như hiện nay chính là kết quả của việc không tôn trọng qui luật khi áp dụng.

Con người không thể sáng tạo ra qui luật. Con người chỉ có thể phát hiện ra qui luật, tôn trọng và áp dụng các qui luật đó một cách sáng tạo để đạt được những thành tựu tốt đẹp phục vụ cho cuộc sống và sự phát triển của nhân loại. Đã là qui luật khách quan của tự nhiên thì nó luôn tồn tại bất chấp thời gian và không gian, nó vượt lên trên mọi sáng tạo của con người. Người ta không thể chế tạo ra một chiếc máy bay phản lực an toàn nếu không hiểu rõ và tôn trọng tuyệt đối những nguyên tắc căn bản của các định luật phản lực, khí động học, v.v… Năng lực trí tuệ và sức sáng tạo của con người là rất lớn nhưng nó có giới hạn. Giới hạn đó chính là những qui luật vận động khách quan của vũ trụ, của trời đất.

Chính quyền hiện nay đang cố gắng giải quyết cuộc khủng hoảng kinh tế do sai qui luật bằng những biện pháp tiếp tục đi ngược lại với qui luật khách quan. Những mệnh lệnh hành chính để áp chế giá cả phá vỡ sự vận động của kinh tế thị trường nhưng lợi ích của nó lại chỉ rơi vào những nhóm thiểu số rất nhỏ có quan hệ đặc biệt với những người ra quyết định. Qui luật khách quan không được tôn trọng, quyền lợi của đại đa số dân chúng vốn đang rất khốn cùng lại tiếp tục bị hy sinh và chà đạp để những kẻ cơ hội trục lợi thì làm sao tránh được sự sụp đổ. Thời điểm này sẽ đến rất nhanh không quá hai năm nữa. Báo chí đang bị khống chế hoàn toàn để che đậy sự thật với dân chúng nhưng điều này cũng sẽ làm cho những người nắm quyền lực càng trở nên u mê tự che mắt chính mình, tự huyễn hoặc nên không thể nhận ra thời điểm đó.

Động lực của niềm tin

Nhiều người nuôi hy vọng vào chuyến thăm Mỹ đang diễn ra của thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng sẽ tìm thấy một “thần dược” chữa trị khủng hoảng giúp kinh tế Việt Nam nhanh chóng phục hồi. Đó là điều ảo tưởng và kém hiểu biết. Hãy thử nghĩ xem niềm tin của công chúng thế giới sẽ được định hình như thế nào nếu Việt Nam sụp đổ kinh tế dẫn đến tan rã thể chế chính trị? Việt Nam sao chép mô hình của Trung Quốc và thực trạng của hai nước có rất nhiều những điểm giống nhau. Việt Nam qui mô nhỏ, thể chất kém hơn Trung Quốc nên nhiễm bệnh nhanh và ngã đổ trước. Mô hình kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa, dưới sự cai trị độc quyền của đảng Cộng sản, được xây dựng trên nền tảng của chủ nghĩa Marx ở Trung Quốc sẽ dẫn đến sụp đổ và tan rã chỉ còn là vấn đề thời gian.

Mỹ sẽ không thể bỏ qua cơ hội có một không hai vào lúc này ở Việt Nam để tạo ra một sức mạnh niềm tin chống lại xu thế thiên tả đang liên tục xảy ra ở châu Mỹ La Tinh, mới đây là Nepal và đang tiếp tục ảnh hưởng đến Phi châu. Những đảng cực tả ở các nước này đã nắm quyền phần lớn là do đa số dân chúng ở đó lầm tưởng vào sự thành công nhất thời của Trung Quốc, và cả Việt Nam trong vài thập kỷ qua. Nó tương tự như sự phát triển nhanh chóng của hệ thống xã hội chủ nghĩa trước đây bởi ảo tưởng về sức mạnh của mô hình Liên Xô. Nhưng sự sụp đổ của hệ thống này còn nhanh chóng hơn nhiều so với lúc nó hình thành.

Hầu hết các nước trên thế giới đều công nhận nguyên tắc một nước Trung Quốc nhưng một Trung Quốc đó sẽ như thế nào: tư bản hay cộng sản, dân chủ đa nguyên hay độc đảng chuyên chế sẽ phụ thuộc rất nhiều vào những ván cờ chính trị, những kế hoạch và toan tính của nhiều nước không chỉ về kinh tế mà cả chính trị trong giai đoạn hiện nay. Xem như vậy thì sẽ hiểu được động lực của các quốc gia có lợi ích trong những ván cờ này lớn đến như thế nào, đó là những giá trị tinh thần mà không thể dễ dàng mua được bằng vật chất. Xem tiếp những quốc gia đó đang nắm hầu bao của Việt Nam ra sao thì sẽ đoán biết được những hành động ứng xử sắp tới của họ đối với cuộc khủng hoảng kinh tế ở Việt Nam sẽ như thế nào.

Kinh tế bẫy chính trị

Chính phủ Việt Nam đang làm mọi cách để tăng cường đầu tư nước ngoài với hy vọng bù đắp vào sự thâm hụt mậu dịch trầm trọng mà nếu không cân bằng được sẽ dẫn đến sự sụp đổ toàn diện. Những chính sách ưu đãi đặc biệt hơn nữa để thu hút vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài được đưa ra vội vã từ đầu năm đến nay bất chấp những hậu quả lâu dài. Kết quả là vốn đăng ký cam kết tăng vọt một cách khó hiểu. Nhưng sẽ chẳng khó để hiểu ra nếu nhìn vào các dự án đầu tư đã được cấp phép trong mấy tháng qua. Đài Loan đăng ký đầu tư hàng chục tỷ đô la vào những nhà máy thép và công viên phần mềm; Hàn Quốc, Nhật Bản vẫn tiếp tục là những nhà đầu tư hàng đầu tại Việt Nam. Những đoàn doanh nghiệp Mỹ hứa hẹn sẽ trở thành nhà đầu tư số một kèm theo đòi hỏi hiệp định thương mại đầu tư song phương Mỹ – Việt phải nhanh chóng được ký kết để “tạo thuận lợi” cho môi trường đầu tư.

Thường thì muốn đạt được các mục tiêu chính trị lớn người ta sẽ chấp nhận thiệt thòi về kinh tế. Nhưng ở Việt Nam, không những mục tiêu chính trị dễ dàng đạt được mà quyền lợi kinh tế lại càng lớn và được đảm bảo. Những cam kết đầu tư với số vốn lớn vào lúc này là để chiếm chỗ và chiếm những ưu đãi được đảm bảo bởi chính phủ vốn đang cần những “cái phao cứu sinh”. Khi cuộc khủng hoảng kinh tế bắt đầu diễn ra hồi cuối năm ngoái là lúc nhà nước Việt Nam đã bị sập một chân vào bẫy. Thay vì tìm cách thoát khỏi cái bẫy, thậm chí nếu cần phải chặt đứt bàn chân dính bẫy thì chính quyền lại đang bước tiếp một chân còn lại vào bẫy. Chuyến thăm Mỹ của thủ tướng Việt Nam chắc chắn sẽ kết thúc tốt đẹp bằng những hứa hẹn và cam kết trợ giúp với những điều kiện sẽ được cài đặt khéo léo. Cả thế giới phương tây cũng có cùng động lực và mục tiêu như vậy.

Chẳng khó gì để viện nhiều cớ nhằm trì hoãn việc giải ngân thực hiện các nguồn vốn đã cam kết, đã hứa hẹn giúp đỡ, nhất là trong một môi trường quản lý hành chính yếu kém như Việt Nam. Hai chân đã vào bẫy, chỉ cần giật nhẹ thì sẽ lăn kềnh đổ vật. Thòng lọng được xiết chặt. Nhìn từ hiện tượng thì nghĩ rằng sức mạnh bên ngoài rất ghê gớm để đánh sập một hệ thống kỳ cựu như vậy, nhưng nếu nhìn sâu vào nhân và quả thì sẽ hiểu rằng tác động từ bên ngoài là khách quan, dù muốn hay không muốn nó vẫn tồn tại; chính sức mạnh của nội lực mới quyết định
kết quả của sự tác động đó như thế nào. Cơ thể yếu ớt và bệnh hoạn của Việt Nam chính là cái nhân của hậu quả tồi tệ ngày nay. Những động lực lợi ích to lớn từ bên ngoài sẽ không bao giờ bỏ qua cơ hội để tấn công vào những cơ thể như vậy.

Cơ chế tự điều chỉnh

Một thiết chế chính trị độc đảng luôn triệt tiêu dân chủ, dân chủ lại là một cơ chế tự điều chỉnh những vấn đề của xã hội, kinh tế, chính trị hiệu quả để tạo ra sự hài hòa bền vững. Thể chế chấp nhận đa nguyên kinh tế nhưng chuyên chế độc đảng chính trị như Trung Quốc và Việt Nam thì sự phát triển chỉ có được nhờ may mắn xuất hiện các lãnh đạo giỏi giang nhất thời. Điều may mắn không phải lúc nào cũng đến nên một xã hội vận hành mà chỉ dựa vào sự may mắn thì chắn chắn sẽ bất ổn. Không ai có thể sáng suốt trong một thời gian dài, nhất là khi người ta cảm thấy mình luôn có công nhưng không có cái gương để soi rọi lại mình. Nhưng nguy hiểm hơn là những nhà lãnh đạo đó thường có xu hướng giải quyết những xung đột xã hội bằng vũ lực. Sự kiện Thiên An Môn đẫm máu là một ví dụ, cho dù nó tạm thời dẹp tan hiện tượng của xung đột nhưng mầm mống loạn vẫn còn đó và tiếp tục tạo ra những sóng ngầm u uất mà không có một thành tích kinh tế nào có thể xóa nhòa đi được, và chúng sẽ nhanh chóng biến thành những sức mạnh lật đổ ghê gớm khi có thời cơ.

Nhân loại thường phải trải nghiệm dài, cả trả giá đắt để phát hiện ra và hiểu được những qui luật khách quan. Những quốc gia như Việt Nam không nên theo đuổi những gì chưa được thực chứng đầy đủ để đặt cả dân tộc vào một cuộc thử nghiệm mạo hiểm mà sự thất bại của nó có thể dẫn đến diệt vong. Đừng vội lựa chọn ý thức hệ chính trị nào vì điều đó sẽ luôn dẫn đến những sai lầm duy ý chí do chủ quan của một thiểu số nhỏ. Dân tộc Việt Nam cần sáng suốt nhìn nhận và áp dụng những qui luật khách quan đã được thực chứng và hiểu biết thấu đáo; tôn trọng những quyền căn bản và thiêng liêng của con người trong việc tự do mưu cầu lợi ích tinh thần và vật chất chính đáng để tạo một không gian vận hành hợp qui luật phát triển cho toàn xã hội.

Kinh tế thị trường không phải là một ý thức hệ, nó là một qui luật vận động khách quan của con người khi sống thành xã hội. Nó không phải do chủ nghĩa tư bản sáng tạo ra. Chủ nghĩa tư bản chỉ là người phát hiện ra và vận dụng nó một cách tôn trọng và sáng tạo theo từng giai đoạn phù hợp với trình độ phát triển của loài người. Kinh tế thị trường là một khoa học thực chứng, nó tồn tại mặc nhiên như qui luật vạn vật hấp dẫn hay bất kỳ qui luật nào khác của khoa học tự nhiên. Nhưng vì là khoa học xã hội liên quan đến sự vận động không ngừng của con người nên việc thực chứng đã phải mất rất nhiều thời gian để thực nghiệm và kiểm chứng trong thực tế. Không giống như các qui luật được phát hiện trong phòng thí nghiệm của các môn khoa học tự nhiên, loài người đã phải trải qua một thời gian dài và phải trả giá để hiểu sâu sắc kinh tế thị trường như ngày hôm nay. Ý thức hệ chỉ là nhân sinh quan, là sản phẩm trí tuệ của con người. Nó chỉ có thể tồn tại và phát triển nếu được xây dựng trên sự hiểu biết những qui luật vận động khách quan của vạn vật, hay còn gọi là vũ trụ quan, là sản phẩm của tạo hóa. Người ta có thể sở hữu ý thức hệ hoặc các phát minh sáng chế nhưng không ai có quyền sở hữu những qui luật của trời đất do tạo hóa ban tặng.

Ý thức hệ Lạc Hồng

Ý thức hệ chính trị của dân tộc Lạc Hồng sẽ được hình thành và hoàn thiện qua từng năm tháng một cách tự nhiên dựa trên sự vận động khách quan theo qui luật. Không ai có thể mô tả và đủ tư cách để công bố “hình hài” của cái ý thức hệ đó sẽ như thế nào. Nó chỉ có thể được định hình bởi ý muốn của đa số dân chúng thông qua lá phiếu của mình lựa chọn những thành phần tinh hoa của dân tộc để dẫn đắt đất nước vận hành theo đúng qui luật. Đúng qui luật thì ắt sẽ phát triển và phát triển bền vững. Đúng qui luật và thuận theo xu thế tiến triển chung của nhân loại, của thế giới thì sẽ phát triển thịnh vượng mà không phải mất quá nhiều công sức, có khi phải trả bằng máu.

Khi một dân tộc đã chọn con đường phát triển theo qui luật của tạo hóa thì dân tộc đó sẽ tìm thấy thế mạnh và phát huy được tối đa sức mạnh đó dựa trên những đặc tính và lợi thế mà thiên nhiên – trời đất đã ban tặng cho họ. Một ý thức hệ được hình thành theo con đường như vậy chắc chắn sẽ mang đậm bản sắc dân tộc, phù hợp với đặc tính dân tộc và gìn giữ được những gì thiên nhiên ban tặng cho dân tộc đó. Địa thế của Việt Nam nằm ngay điểm giao cắt của Đông và Tây cả về phương diện địa lý (vật thể) lẫn văn hóa (phi vật thể). Một điểm giao cắt như vậy nếu không trở thành nơi giao thoa văn hóa và kinh tế của toàn cầu thì sẽ bị biến thành một điểm nóng của xung đột chính trị và quân sự và cả ý thức hệ. Cuộc chiến Việt Nam trong thế kỷ 20 có đầy đủ tính chất của một sự xung đột như vậy. Nó đã xảy ra vì dân ta đã không thể giải quyết những mâu thuẫn bằng lá phiếu của mình.

Bản tính trời cho dân tộc Việt Nam là ôn hòa và thân thiện, không thích suy tư tranh cãi về triết học hay các lý thuyết chính trị. Cả ngàn năm nay dân tộc ta không sáng tạo hay phát triển nên bất kỳ một trường phái triết học, chủ thuyết chính trị riêng nào cho dù chỉ số thông minh được đánh giá rất cao. Đó là một món quà quí giá mà tạo hóa ban tặng để dân tộc này có thể biến mình trở thành một nơi giao thoa văn hóa, kinh tế với bất kỳ nền văn minh nào t
rên thế giới mà không tạo ra những mâu thuẫn và xung đột về văn hóa, sắc tộc và tôn giáo. Sự giao thoa ấy chắc chắn sẽ tạo nên những thành tựu kinh tế và văn hóa mới không chỉ cho dân tộc Việt Nam mà cho cả thế giới. Sự thịnh vượng của Việt Nam sẽ bắt đầu từ đó.

Để có thể đi trên một Con đường như vậy thì điều kiện tiên quyết là quyền lực thực tế phải thuộc về nhân dân một cách thực chất. Nếu đảng Cộng sản Việt Nam không tỉnh táo nhận ra thế sự mà chủ động trao quyền về cho nhân dân thì toàn dân sẽ đứng lên giành lại cái quyền chính đáng ấy của mình mà bao lâu nay chỉ tồn tại trên danh nghĩa.

Thời cơ cho một sự thay đổi như vậy đang đến. Sự bất mãn đang dâng đến cao độ, ngay cả trong những thành phần đảng viên và quan chức có trách nhiệm. Còn giới báo chí thì chỉ chờ đợi một thời cơ như thế để có thể thoát khỏi sự áp chế đang đè nặng đến ngạt thở. Tất cả sẽ tràn ra thành những cơn lũ cuốn phăng tất cả những gì cản trở.

Dương Hữu Canh

Mùa hạ tháng 6, 2008

Tải file pdf và prc (đọc trên di động) tại đây

Xem thêm Dân chủ và Thịnh Vượng

Advertisements

104 Responses so far »

 1. 1

  Anonymous said,

  Ong hoi bi xem thuong dan toc viet nam va con nguoi viet nam day.Tot hon het nhung ke phan dong nhu ong nen tu cam thay xau ho khi sinh ra la con nguoi Viet Nam.

 2. 2

  Hoang Oanh said,

  Ch Chấn thn mến, chu biết ch từ bi viết về Việt Nam Đồng v người giới thiệu bi viết của ch l một người rất am hiểu về lĩnh vực ti chnh. V theo nhận định của người đ th ch l một chuyn gia kinh tế giỏi v l 1 Việt Kiều c tinh thần yu nước,ban đầu chu cũng nghĩ vậy nhưng cng đọc những bi viết trn Blog của ch,chu thấy ngược lại v cảm thấy thất vọng.Đy đang l thời điểm nhạy cảm, khi nền kinh tế gặp nhiều kh khăn. Mục đch của ch khi viết những bi ny l g? Ch l một trong số những người đang phản đối chnh phủ Việt Nam? Những bi viết ny, đọc qua th thấy rất vo, rất c l nhưng đằng sau n l c động cơ chnh trị.C người đ dặn chu l nn tỉnh to khi đọc những bi viết như thế ny, v chu cũng thấy thế.Chu khng muốn bn về vấn đề chnh trị ở đy. Chu chỉ muốn ni l chu tin vo chnh phủ Việt Nam v những g Chnh Phủ đang lm l cố gắng xy dựng một nước Việt Nam giu mạnh, dn chủ v văn minh. V việc lm trong thời điểm nhạy cảm như thế ny l tin tưởng, ủng hộ chnh phủ. V chu nghĩ, nếu l một Việt Kiều yu nước th ch cũng nn như vậy, bằng kiến thức v ngi bt của mnh, ch hy đưa ra cc giải php,nhận định…v ku gọi mọi người đon kết, ủng hộ chnh phủ để cng xy dựng nước Việt Nam ngy cng giu đẹp hơn.
  Thn!

 3. 3

  daddy said,

  @Ctrl & Sp g: bạn c hiểu đch xc từ “phản động” l g khng?

  Sp g: mnh chỉ ni được 1 cu: bạn cn rất trẻ. hy nhớ những dng trn của bạn, 5 năm nữa, bạn sẽ thấy xấu hổ v đ từng viết như vậy, bạn nh. Mnh khng trch bạn.

  @Mr Chấn: đồng với quan điểm bi viết, vấn đề l when?

 4. 4

  daddy said,

  , cho em copy về blog em nh!

 5. 5

  ................ said,

  Thanks a lot!

 6. 6

  Anonymous said,

  viết c đồ đấy. nhưng cn qu chủ quan. d sao thế cũng hay.
  – ci mốc 2 năm : “Thời điểm ny sẽ đến rất nhanh khng qu hai năm nữa” m tc giả đưa ra cn qu sớm v chỉ l mong muốn thiếu thực tế thi. Nhn vo Sự lnh đạo, nhn vo nhn dn, vo văn ho tm l người Việt hiện nay, vo Cơ cấu thể chế, vo Cc “Chiến dịch” hiện nay….mốc đ l duy ch.
  – “Cuộc chiến Việt Nam trong thế kỷ 20 c đầy đủ tnh chất của một sự xung đột như vậy. N đ xảy ra v dn ta đ khng thể giải quyết những mu thuẫn bằng l phiếu của mnh.” -> điều ny th qu r. Dn ta từ thế kỉ 18,19 đến đầu 20 ở vị tr no trn bản đồ thế giới. Cả Đng , trừ Nhật Bản ở đu so với chu u. Lịch sử cũng c những quy luật khch quan của n. V nhận định trn của tc giả chả khc no “tự vả” vo mnh, v trong bi tc giả lun đy tm huyết khi ni đến ci gọi l “nhưng quy luật khch quan”,
  – Một bi viết c nội dung khng phải l dễ đọc, song ci g l luận qu, xa xi qu th hiệu quả cũng k cao lắm đu. Một số người sẽ tung h những bi như ny, nhưng ni thật, với nhiều khc khc, lại chỉ l những xảo ngn.

 7. 7

  Anonymous said,

  @ Short: ng muốn hỏi thế no l phản động hả, ti bảo ci bi viết ny l phản động, bi viết ny l Việt gian chứ cn thế no nữa.
  @short: ng l ai, c vị tr v tư cch g đnh gi những người như chng ti l trẻ, l chưa đủ chn chắn, l sẽ phải hối hận. ng c đọc “những tr lố hay Varen v Phan Bội Chu” khng? Nghe giọng điệu kẻ cả của ng chẳng khc g Varen cả. Cn về phần ti, th ti học theo anh L Tự Trọng v t nhất, giờ ti cũng đ qua tuổi 17, ci tuổi anh đ ng xuống v đất nước.
  “Ti hnh động khng phải l khng suy nghĩ. Ti hiểu việc ti lm. Ti lm v mục đch cch mạng. Ti chưa đến tuổi thnh nin thật, nhưng ti đủ tr khn để hiểu rằng con đường của thanh nin chỉ c thể l con đường cch mạng v khng thể l con đường no khc.”

  Cn về phần bi viết của anh Canh m anh Trấn đy đ copy về, th ti xin ni:
  Thứ nhất, anh mở mồm ra ni đến quy luật khch quan, rồi yếu km v sụp đổ, anh so snh với đủ cc nước trn thế giới. Nhưng quy luật đ l g, anh c nhn vo thực tế ở Việt Nam khng?
  Hn Quốc th thủ tướng bị nhn dn biểu tnh bắt từ chức v nhập thịt b Mỹ
  Thi Lan th nhn dn biểu tnh đi lật đổ chnh phủ m n vừa mới đảo chnh gần gần đy.
  Đ chỉ l hai nước Chu thn Mỹ, chuyển đổi cơ chế thị trường v kinh tế pht triển chắc l gần gần theo kiểu anh mong muốn. Chắc theo anh th đ l ổn định, cn ti ở H Nội, sng đi tập thể dục, chiều rong chơi, tối lượn phố, ti thấy cũng c vi đm biểu tnh nhưng cũng chưa thấy đm no qu 100 người hay qu gay gắt cả. Chng ta bất ổn qu nhỉ? Sắp đảo chnh đến nơi bởi v những đm biểu tnh cỡ 100 người gồm ton ng gi b gi với thanh nin choai choai đấy chắc.
  Cn l do khủng hoảng th chắc l do cc anh hoang tưởng, suy diễn, hoặc cố tnh lờ đi v chụp mũ qu nhiều, chứ cn n kh đơn giản v ai cũng hiểu r. Yếu km trong quản l kinh tế khng c nghĩa sẽ gy ra sụp đổ chnh trị đu m anh mơ tưởng.
  Chc cc anh phản động Việt gian sớm thng minh hơn.

 8. 8

  Nhi'm said,

  Một bi phn tch rất c l, chỉ tiếc nhiều người đọc vẫn chưa hiểu

 9. 9

  nhi n said,

  Việc 1 số bạn coi quan điểm của tc giả l “phản động” l điều đng xấu hổ. N thể hiện ci nhận thức thấp km của những người sống lu trong XH độc ti ton trị. Bạn , dn tộc VN thuộc về người VN ta, khng thuộc về ring Đảng phi chnh trị no cả. Bạn ni chống lại ĐCS l Việt gian, phản động th chẳng khc no 1 hnh động phỉ bng tổ tin mnh. Thử hỏi hng nghn năm trước, chng ta đu c DCS? ĐCS khng phải l người đại diện cho ton dn tộc VN.

 10. 10

  Anonymous said,

  Bi viết v cng chnh xc. Chu cũng tin rằng Vietnam sẽ c ngy thay đổi. Người dn c quyền như l người dn Hn Quốc chống đối chnh phủ m khng sợ bị giam cầm. C người đọc biểu hiện chỉ nghĩ cho mnh m khng nghĩ chung chung cho ton dn, mnh c thể sung sướng th khng cần phải quan tm tới 80% dn số Vn l ngho khổ. Một con số m chu nghe knh truyền hnh Travel thống k đưa ra. Thật xấu hổ cho một chnh phủ v dụng chẳng lm g được cho người dn !!!

 11. 11

  hoadauduc said,

  Để phản bc lại kiến của Anh thật khng dễ. Cn ni lung tung do thiếu hiểu biết v nhận thức văn ho qu ln hoặc do định kiến, mong Anh bỏ qua./.

 12. 12

  Anonymous said,

  Thế ny nh! ng l một người thng minh v ti giỏi lắm cơ m? bi VNĐ đi về đu của ng rất cng phu v le được rất nhiều người những người m kiến thức vĩ m cn non để c thể nhận thấy những điều v l trong bi viết của ng. v ti c l c cả một đống bọn phản động ( hay “yu nước” theo kiểu như ng ấy) đứng sau ng để nui ng, v ci cng việc của ng l chỉ ngồi để nghin cứu nghiền ngẫm những vết đen của chnh phủ ( m lm j c chnh phủ no m ko c vấn đề v sai lầm đu chứ, quan trọng l kết quả lm được trong thời gian di n thế no?-chnh phủ cũng l người chứ c phải thnh cả đu.)cng việc của ng l đnh bng t đậm ci vết đ v phng n ra, nhồi vo đầu của cc cư dn trn mạng ni chung v t mục tiu l những người trẻ tuổi trong cộng đồng blogger,những người trẻ tuổi m mặt x hội cn đang được hnh thnh! ci ny th c lẽ ng cũng đ đạt được một số thnh cng nhất định đấy. Nhưng m theo ti ng đừng c tuyn truyền phản động một cch cực đoan thi qu như thế. Bao nhiu cng phu ng viết bi VNĐ đi về đu để gy hoang mang cho nhiều người giờ đến bi ny th ci mặt phản động của ng đ lộ r lắm rồi đấy. Lẽ ra l nn xen kẽ những bi viết những nhận định tch cực về chnh phủ những thnh tựu m ko ai c thể phủ nhận được ấy, rồi bi khc hy đnh bng + phng to chi tiết những vết đen, như thế mới le được thin hạ ng l người khch quan chứ. Viết như thế ny chỉ nổi ln được một vi bi v ko thm được một vi lũ phản động lu tu thi. Khng ph hoại được ci j đu. ng thng minh lắm cơ m, phải biết vận dụng quy luật của sự mu thuẫn.

 13. 13

  Anonymous said,

  người ta ni hữu xạ tự nhin hương, khi chnh phủ lm việc tốt th cứ thế m pht huy, nhn dn ấm no hạnh phc th đu cần ai phải khen hay ch. mỗi người một kiến ring, c cng nhiều người ph phn chnh phủ th cng hay chứ sao, tự thn chnh phủ đ phải chứng minh vẫn hoạt động hiệu quả. m chả phải mấy ng việt nam đnh bng t đậm cũng giỏi lắm cơ m, kinh tế c thế no cũng ni tốt được cả. c thm anh Trần Đng Chấn ni lề tri của xa hội th tốt qu con g, sợ l khng ai ni được hết ci xấu đ thi. nếu Li Ka c giỏi th lại viết bi nhận định tch cực về việt nam đi, lm cho lng người đỡ bị xao xuyến bởi ci anh suốt ngy ni sự thật. nhiều lc lạc quan th tốt nhưng đừng c tếu

 14. 14

  lumiphu said,

  thoi gian se tra loi , entry trước ” việt nam đồng đ v sẽ đi về đu ” đang xảy ra . cn entry naỳ l 1 cảnh bo … chờ xem

 15. 15

  StarsHunter said,

  Uhm, khm phục anh Chấn qua bi tiền đồng đi về đu bao nhiu, qua entry ny thất vọng bấy nhiu!
  Mọi người đều muốn ổn định, hy để đảng cộng sản tự điều chỉnh… người dn Việt nam khng cần thm một “Đảng” no khc anh Chấn .
  ng no cầm quyền cũng được, miễn l mang lại cho dn sự ổn định, cơ hội pht triển, vậy l được rồi!
  Dn ngho tụi ti khng muốn đấu tranh cho một tầng lớp cầm quyền no nữa… vớ vẩn lắm!

 16. 16

  Anonymous said,

  Mấy bạn ni rằng cc bạn ủng hộ ĐCS v “người dn VN ko cần thm 1 Đảng no khc” l cc bạn căn cứ vo đu? Ti nghĩ rằng cc bạn ni vậy hoặc l cc bạn l cc Đảng vin CS chuyn di ăn cướp hoặc sống nhờ vo sự ăn cướp của ĐCS đối với nhn dn VN. Chỉ c nhưng kẻ muốn duy tr bổng lộc ăn cướp của mnh mới ni như vậy thi. Hy nhn vo thảm cảnh của hơn 90% dn số Vn kia? Điều đng buồn nhất l họ khng c cơ hội ni ln tiếng ni của mnh, sự chuyn chế của những kẻ cầm quyền đ ngăn cản họ c được tiếng ni. Hy để người dn VN c được tiếng ni của mnh, v để lm được điều ny khng thể c con đường no khc ngoi dn chủ thực sự dựa trn một nền đa nguyn, để mọi tầng lớp trong XH c được tiếng ni của mnh.

 17. 17

  Anonymous said,

  Thật l vi cả đi khi cc ng phản động ngồi tng bốc lẫn nhau. Đng l phải ngồi comment ci nhau trong blog một tn phản động th qu l xấu hổ. Cả ci bi tiền đồng Vn kia nữa, ti chưa comment thi chứ n cũng sai be sai bt. Chỉ lừa được người ngoi ngnh thi chứ dn Kinh tế đọc vo sẽ thấy ngay ng ton nhận định chủ quan, chẳng c tẹo căn cứ no cho chnh xc.
  Cả bi ny nữa, cũng sai hon ton về kiến thức v chẳng c căn cứ, chắc ng khng học hnh g về kinh tế hoặc l mua được ci bằng Kinh tế ở đu về le nhau.
  Giờ ti chẳng rảnh rỗi m vc sch ln đy ni với những đứa chuyn bốc pht đi lừa mị đồng vo, hn đt “cc thế lực phản động” như mấy ng. Muốn ni về Kinh tế tử tế th mời cc ng ln Khoa Kinh Tế v Kinh doanh Quốc tế trường ĐH Kinh tế Quốc dn gặp anh Tng (l ti đy), mời ti cốc tr đ ti sẽ ni cho ng nghe trong vng 4 tiếng.
  @Pham T: Ti thử hỏi cc ng, ĐCS cướp của ng đồng no? Cướp như thế no, ở đu, bao giờ, ni c sch, mch c chứng, dẫn chứng ra th mới tin.
  Cc ng bảo l sẽ c thời cơ v sẽ c sự thay đổi vậy xin hỏi, thời cơ sẽ diễn ra như thế no, thay đổi th ai thay đổi, thay đổi theo chiều hướng no, lực lượng no lnh đạo sự đổi mới đ. Lực lượng đ sẽ lm g, thay đỏi những g, nhn dn sẽ được lợi g từ sự thay đổi ấy?
  Cc ng c trả lời được khng?
  @tan nguyen: Cn c ng bảo anh Chấn (thực ra bi ny l anh Canh viết) ni ra mặt tri của chnh phủ, nhưng c phải thế đu, anh ton bịa ra ci thứ g , chắc phải cắn t nht 2 vin crack anh mới ảo v hoang tưởng được thế. Cn tất nhin, chnh phủ no chẳng c mặt tri, nhưng khng phải những điều anh Canh đy viết.
  @Pham T: Ti cũng đ đi nhiều nơi trn đất Việt Nam, ti nghe cc bạn ni 80%-90% dn Việt Nam đang ngho kh, bị DCS bc lột, ăn cướp, ti thấy lạ lắm. Ti từng ln tận những bản xa, điện nước khng c, o chẳng c m mặc, nh tranh vch cũng tranh chứ chẳng phải vch đất, thế m họ cn tin vo Đảng, vo chnh quyền hơn ối thằng ăn no rửng mỡ rồi cn bợ đt tư bản.
  @Nhi: chẳng hiểu chu hy vọng g vo mấy ci cuộc biểu tnh ở Hn Quốc với Thi Lan, chứ ti thấy ở Thi, 1000 người biểu tnh nn Thi n huy động 4.500 nhn vin an ninh để đảm bảo an ton cho nhn dn biểu tnh th ti cũng sợ. Cứ trung bnh ra 1 người biểu tnh th c 4 người trng, chắc nước ta cn ngho, dn ta cn phải lo lm ăn, khng nhiều người rảnh rỗi đi như thế được.
  @nhi n: chẳng hiểu bạn ny ở đu, vượt bin nước ngoi hay đổi quốc tịch, cũng c thể đang ở trong trại đin hoặc nh t no hay sao m bảo Đảng Cộng sản khng phải đại diện cho dn tộc Việt Nam, ng bị tước quyền cng dn hay sao m khng được đi bỏ phiếu? L phiếu của ng, quyền lợi của ng, lựa chọn của ng đề bầu ra người đại diện cho mnh. Chắc lc tiếp xc cử tri th ng trốn ở nh ngồi xem phim sex với cả cn bận ngng tin để sủa theo “cc thế lực th địch” với hy vọng được bảo lnh ra nước ngoi. Lc bỏ phiếu chắc ng nhờ người bỏ hộ hả?

 18. 18

  Anonymous said,

  Ti thấy tn Tng ny (tức “Đại ca Ivan”) chưa g đ dở giọng lưu manh ra rồi. Nếu hắn dạy ở Trương KT th đại họa v loại gio vin ny chắc l chỉ ăn đt lt, gạ tnh SV như bo ch trong nước vẫn đưa tin…Nếu hắn c ideas th hắn nn bnh luận vo arguments trn diễn đn chứ? Tại sao lại ni lạc đề như thế? M tn Tng ny dở giọng đao phủ ko hề c lập luận v dẫn chứng g cả, chỉ để đe dọa người khc m thi. Loại ny m cho tiền chắc n cũng giết cả Bố Mẹ n ấy chứ…

 19. 19

  Anonymous said,

  Anh “Pham T” c vẻ đuối l nn quay sang chỉ chch c nhn , sao anh khng trả lời những cu hỏi ti đặt ra cho anh. Anh cng kch c nhn ti lm g, ci kiểu lảnh trnh tranh luận nhưng lại chụp mũ, vu vạ, lu loa ny của đm phản động cc anh ti gặp nhiều rồi, sao cc anh vừa l dư luận, bo ch bị nh nước cấm đon m giờ anh lại tin bo ch rằng ti gạ tnh với ăn của đt.
  Cn ti th ni theo suy nghĩ c nhn ti, thm nữa ti đặt cu hỏi cho cc vị th cc vị mới cần c lập luận v dẫn chứng chứ nhỉ, anh khng biết thế no l thảo luận .
  M ti thấy như anh, ảnh khng dm đưa ln, blog comment lẫn quick comment khng thấy c, anh sợ quần chng biết mặt, nhn dn biết tn sao?

 20. 20

  Anonymous said,

  Tng, nếu Tng thấy mnh biết nhiều th l vẫn chưa biết đủ, nn về học thm. V nhớ l nn học ăn học ni nữa nhe.
  Đừng tự mnh biến mnh thnh sản phẩm của CS đến ngy CS sụp đổ th mnh lại tự trch mnh. Tng thử nhn xem tất cả nước CS c nước no giu c khng? Từ S Viết cũ cho đến Đng Đức, Trung Quốc, Việt Nam v Bắc Hn..mục r từ trong ra ngoi. Người S Viết v Đng Đức họ khng c ci “tự i v sợ nhục nh” như Trung Quốc , Việt Nam v Bắc Hn; họ thật th nhn nhận sự sai lầm của họ. Chủ nghĩa CS pht xuất từ S Viết, họ đ thay đổi rồi m cc tn ngu ngốc như Trung Quốc, Việt Nam vẫn cn m giữ để m hại dn tộc của mnh. Tng bảo nước ta cn ngho, dn ta phải lo lm ăn ..Tng c đặt cu hỏi v sao nước ta cn ngho khng? V sao Nhật Bản chỉ vi chục năm sau đệ nhị thế chiến đổ nt tan hoang m giờ đy tiến triển đến thế giới phải nể nang v kinh sợ cn Việt Nam sau khi “lo họ Hồ” nhn danh thống nhất đất nước để đem CS p đặt ln tư tưởng người miền nam th VN ra sao? Ngho cng nhục nh khiến thế giới khinh thường v thương hại. Cn Thi Lan v Hn Quốc vẫn giu c hơn Việt Nam nhờ những người dn c tự do v biết mnh c những quyền lợi no. Nhi tiếc cho miền Nam Việt Nam by giờ. Nếu cứ để chia đi nhu vậy th miền Nam lại c thể lắm chứ như Hn Quốc v sẽ viện trợ gạo cho miền Bắc như Hn Quốc đ phải cứu đi dn Bắc Hn. Nhi cũng tiếc cho Tng, lm con trai lm chi m để chnh phủ ngu ngốc như chnh phủ CS lừa bịp để phải đnh mất tự do của mnh m khng hay… Tng c biết bảng nhn quyền thế giới c những điều g khng? Nh trường Vn c cho Tng học khng? hay chỉ nhồi sọ Tng những đạo đức giả của lo họ Hồ v bắt Tng phải ca ngợi Đảng từ nhỏ?? Khng c một nước ty phương no p chế tư tưởng như vậy đu Tng . Chỉ c những con người lm sai v sợ người ta biết được v nổi dậy th mới c những hệ thống gio dục kiểu đ. Mong Tng sng suốt lm một ngưi con trai biết đu l đường hướng nn chọn.

  /
  ps. Xin lỗi bc Chấn chu đ phải mượn blog của bc viết điều chu nghĩ, d chu biết đi lc viết di chưa chắc đ gip đươc g…v đa số người khn th chỉ cần ni t cũng hiểu. Chu cảm ơn bc v mong bc đừng trch.

 21. 21

  Anonymous said,

  đy l nơi thảo luận, c một số người hơi nng th chng ta bỏ qu cho, như anh Tng ở trường kinh tế g đ. mỗi người một kiến chng ta bảo vệ kiến của mnh nhưng khng c nghĩa l phủ định tất cả kiến của người khc. anh Tng bảo đảng lấy của họ ci g ? ti thấy anh cứ hỏi mấy người đi biểu tnh , họ ni chắc hơn 4 tiếng anh bn luận về kinh tế đấy, đảng cn lấy của cả việt nam ny tương lai đấy, giải phng rồi m dn ta vẫn khổ, đến giờ ny vẫn ku gọi viện trợ nhiều lắm, chắc họ qun ci họ hứa l xy Việt Nam thnh cường quốc năm chu rồi. ti kể sơ như thế c đủ lm bằng trứng cho những ci họ lấy khng đy

 22. 22

  Ha sida said,

  Thương thay cho ch Tng! C lớn m ko c khn! Hahaha…

 23. 23

  Anonymous said,

  – SỐ MỘT THẾ GIỚI VỀ ỔN ĐỊNH CHNH TRỊ. MỘT TRONG NHỮNG YẾU T QUAN TRỌNG GẦN NHƯ HNG ĐẦU ĐỐI VỚI CC NH ĐẦU TƯ NƯỚC NGOI KHI QĐ ĐẦU TƯ VO VN. Đ L SỰ ĐNH GI V NHN NHẬN CỦA TG ĐỐI VỚI VN. CN TẤT NHIN ĐƯỜNG LỐI V CHNH SCH KO PHẢI KO C SAI ST- SAI LẦM. M ĐẢNG ĐU PHẢI MỘT VI NGƯỜI ĐU, HY XEM ĐCS C BAO NHIU THNH VIN? V TRONG SỐ Đ C BAO NHIU KO LM TRONG KHU VỰC NH NƯỚC.KỂ TỪ KHI ĐỔI MỚI TỪ NĂM 91 ĐẾN NAY L BAO NHIU NĂM V NƯỚC TA Đ THAY ĐỔI THẾ NO? KINH TẾ HIỆN TẠI L DO ẢNH HƯỞNG CỦA SỤ KH KHĂN CHUNG CỦA TON CẦU. VN L NƯỚC ĐANG Ở TRONG THỜI ĐIỂM V CNG NHẠY CẢM NHƯ ĐANG Ở THẾ ĐẦU ĐN BẨY, NẾU KT TG ỔN ĐỊNH V PHT TRIỂN TH SẼ TĂNG TRƯỞNG RẤT NHANH! V NGƯỜC LẠI ĐẤY GỌI L ĐỘ NHẠY .V VN ĐANG C ĐỘ NHẠY CAO, KH KHĂN RỒI SẼ VƯỢT QUA, KO C Ở BẤT KỲ MỘT THỂ CHẾ CHNH TRỊ NO, Ở BẤT KỲ SỰ VẬT HIỆN TƯỢNG NO L KO TỒN TẠI CC YUS TỐ MU THUẪN,TIU CỰC -TCH CỰC, BỞI BẢN THN SỰ SAI LẦM – TIU CỰC CŨNG L ĐỘNG LỰC CỦA SỰ PHT TRIỂN. GIỐNG NHƯ NG CHẤN ẤY L MỘT THNH PHẦN TIU CỰC CỦA X HỘI, X HỘI CŨNG RẤT CẦN NG ẤY GIỐNG NHƯ CẦN MỘT LIU LIỀU VC XIN PHNG BỆNH.(BẢN THN VC XIN L VIRUS BỊ SUY YẾU NI THẾ MỌI NGƯỜI HIỂU CHỨ?. NN KO CẦN PHẢI CI NHAU NHIỀU LM J.CN CHẲNG AI DỖI THỪA THỜI GIAN M VIẾT BI PHẢN BC LẠI LM J, BỞI NG CHẤN ĐƯỢC B LŨ PHẢN ĐỘNG TRẢ TIỀN NGỒI Đ V TUYN TRUYỀN, CONF NHỮNG NGƯỜI GIỎI GIANG THỜI GIAN ĐU M NGỒI Đ LẠI MẤY MỚ L THUYẾT V GI TRỊ CỦA NG ẤY LM J, CI NHAU TRN BLOG LM J.TUI CŨNG CHỈ DN TI CHNH QUN, C T THỜI GIAN VO THAM GIA CHO VUI, NHỮNG TƯỞNG CI BLOG NY ĐNG GI CHO MNH GIẢI TR NHƯNG VO TON THẤY MỘT MỚ VỚ VẨN. NN VĨNH BIỆT MỌI NGƯỜI TRONG BLOG NH!VỀ TT LẠI TƯ TƯỞNG ĐI!

 24. 24

  Anonymous said,

  li ka, bạn lập luận như vậy bạn c tự hỏi lại v sao kinh tế thế giới đi xuống m cc nước khc chỉ bị ảnh hưởng một t thi m Vn th khủng hoảng đến mức độ đ khng? Rất dễ hiểu thi. V thể ch chnh trị Vn khng tự mnh nui mnh được. Vn chỉ ton đi xin ăn những nước khc m lại ni một cch cho đỡ mất măt l xin trợ cấp nn khi kinh tế thế giới đi xuống th người ta lại phải lo cho người ta trước nn Vn hết chỗ nương nhờ. Đi xin ăn l việc Thủ Tướng Dũng đang đi lm đ! Thủ tướng hay chnh phủ ngu ngốc đến nổi khng hiểu l đi xin người ta k hợp đồng đầu tư vo Vn để rồi ci g của VN đều trở thnh của họ, bởi v họ bỏ vốn ra đầu tư m. Ti nguyn của mnh m để cho người ta khai thc, để cho người ta lm giu trn nước mắt mồ hi của dn mnh. C ci chnh phủ no m tệ đến nỗi vậy khng? Tưởng bạn l người muốn học hỏi để c thể gip ch cho tương lai Việt nam, nếu bạn chỉ tm blog để m giải tr th ti giới thiệu bạn vo blog của C Gi Đồ Long với Na Sơn đ.

 25. 25

  Anonymous said,

  , qun nữa, li ka, ti cn phải chc bạn ngủ vi u m trong những ci giải tr rẻ tiền đ v đừng quan tm lm chi đến những người dn chung quanh bạn đang bị ci ngho ci khổ bức bch.

 26. 26

  Anonymous said,

  Ti đến chết cười với bạn Nhi, đnh gc ci chủ đề của entry ny sang một bn để kể cho bạn Nhi nghe vậy. bạn mong nước ta trở thnh sn sau của Nhật Bản với Hn Quốc để lm g? Để xe tăng Mỹ cn chết trẻ em trn đường phố H Nội, Để lnh Mỹ hiếp dm nữ sinh Si Gn sao? Bạn c biết v sao nước Nhật lại bị kiệt quệ khng? V trước khi viện trợ th Mỹ đ tặng cho Nhật Bản hai quả bom nguyn tử? Thế v sao Hn Quốc, Nhật Bản lại giu, v học cho Mỹ mượn địa điểm, sản xuất vũ kh đạn dược trong cuộc chiến tranh ở Việt Nam. Bạn c biết v sao dn Hn Quốc phản đối việc thủ tướng Hn Quốc sang thăm Mỹ rồi đồng cho Mỹ xuất khẩu thịt b vo Hn Quốc khng? Khng phải v b đin đu, m đ l 1 trong những biện php bảo hộ nng nghiệp trong nước sau khi gia nhập WTO đ thi, hnh động của thủ tướng Hn Quốc l hnh vi bn nước, nn nhn dn mới biểu tnh như vậy. Đem bn ci tự do của mnh để đổi lấy tiền m bạn gọi l pht triển kinh tế bạn Nhi thấy cũng được th mnh xin thua bạn.
  Nhật Bản v Hn Quốc kết hợp cả bn mnh cho tư bản, bắt đầu ti thiết, pht triển từ năm 1945 sau chiến tranh thế giới lần 2, cn chng ta bắt đầu từ 1975 sau khi đuổi bọn xm lược, sau họ 30 năm th việc chng ta cn ngho hơn họ khng c g l kh hiểu cả.
  Cn bạn c hiểu v sao chng ta cần vốn ODA, FDI khng? Chỉ ngy xưa mới c Lin X cho tiền thi, giờ tư bản khng c chuyện cho khng đu? Đy l chng ta vay tiền v sẽ trả, vay để pht triển kinh tế. Chứ nếu khng, đi ngho lại đẻ ra đi ngho, bao giờ mới kh ln được.
  Khng biết bạn Nhi bao tuổi rồi m sao tư tưởng đ c sự suy nghĩ bn độc lập, tự do của đất nước lấy tiền của bọn tư bản, lại thường trực trong đầu nghĩ đi lm ăn xin quốc tế dễ thế nữa?

 27. 27

  Anonymous said,

  Rồng vng m tắm ao t, người khn gặp phải người ngu bực mnh.

 28. 28

  thanh trung said,

  Hic. Bạn Tng ny ngu qu, lời lẽ tuy mạnh mỗi tội l thiếu background. Tiếc l Việt Nam cn nhiều người như bạn.

 29. 29

  Anonymous said,

  @lika: hom nay minh moi ki voi My nhieu hop dong bac ty lam. Chac ban cung cho do chi la “an xin” thoi af. Tot nhat la ko nen noi ai ngu, vi doi khi chua biet la ai ngu hon ai dau

 30. 30

  Anonymous said,

  xin loi ban lika, comment tren cua toi la cho ban Nhi chua ko fai ban. nhi voi li, giong nhau qua
  @nhi: hom nay minh moi ki voi My nhieu hop dong bac ty lam. Chac ban cung cho do chi la “an xin” thoi af. Tot nhat la ko nen noi ai ngu, vi doi khi chua biet la ai ngu hon ai dau

 31. 31

  Anonymous said,

  C 2 hang người ngu, thứ nhất l ngu m biết mnh ngu, hạng ngu hơn nữa l ngu m chẳng biết mnh ngu. Đợi người ta ni ra cũng chưa chắc chịu chấp nhận.

  Tng th hng ngu, m khn qu, ni l “Vn khng ăn xin, chỉ ngy xưa Lin X cho tiền thi, cn by giờ l đi vay”. Tưởng đu ni Vn khng cần nhận tiền của ai, cũng khng vay tiền ai, m cn cho vay tiền chứ. Cứ đi khoe ra ci chnh phủ ngu đần m mnh binh vực vậy l mnh khn lắm đ hả?

  Cn Kraft th khoe mấy ci hợp đồng với Mỹ ..i nghe m nhục. Ngy no “Hồ chủ Tịch yu qu” đnh đuổi Mỹ khỏi Vn v ght tư bản nay đi cầu cạnh lạy lục người ta m khng biết l người ta tiếp mnh m cười thầm trong bụng rằng “ngy xưa mi đnh ng, by giờ mi cầu cạnh van xin ng, vậy mới biết l ai thua ai hahaha” Tổng thống Bush tiếp thủ tướng Vn thế giới nhn vo cười đau bụng lun. Cn thủ tướng th bo ch đăng hnh cười hớn hở toe tot m khng biết nhục nh v lim sĩ l g. Chnh phủ Vn khng chấp nhận sai lầm theo CS bằng lời th cũng đ nhn nhận bằng hnh động rồi m những người như Kraft vơi Li ka, Tng cn binh vực họ th …”khn” khng bt mực no diễn tả nữa rồi. i thi chỉ biết thở di thương thay cho Vn phải ngho khổ v hn nht chẳng dm chống lại ci chnh phủ mang….đầu c heo …vừa ngu vừa tham.

 32. 32

  Anonymous said,

  nghe như Nhi ni th một quốc gia khng cần viện trợ, khng cần vay tiền th mới coi l honh trng hả, thế th c khc g nhi tự vả vo mồm mnh khng khi m Nhật Bản, Hn Quốc, Thi Lan, những nước c nền kinh tế m Nhi ca ngợi trn kia đạt được sự pht triển hm nay cũng nhờ vo đầu tư v viện trợ nước ngoi, m cụ thể l Mỹ.
  Bạn cũng c tư tưởng n lệ gh gớm lun, k hợp đồng kinh tế c nghĩa l hai bn ngang hng họp tc với nhau, đu c nghĩa l lạy lục g đu. Chẳng hay khi bạn đi k một ci hợp đồng với ai bạn phải quỳ dưới chn người đ? Tớ thấy thương cho ci tư tưởng đớn hn đ của bạn.
  Tớ nghĩ l khi đ ln hnh chụp ảnh th thủ tướng cũng nn tươi cười, khng lẽ đi chụp ảnh ở Mỹ th nhục lắm sao? Hai tổng thống Mỹ nhiệm kỳ gần đy đều đ qua thăm Việt Nam, người giu nhất thế giới v cũng giu nhất nước Mỹ cũng qua Việt Nam chơi, th tớ nghĩ đồng ch Dũng qua bn đ chơi, đp lễ cũng khng c g gọi l qu đng cả.
  Cn tớ nghĩ l tư bản khng đng ght lắm, chỉ c lũ xm lược cướp nước l đng ght thi. Ngy xưa chng ta đnh Mỹ v chng n xm lược chứ c phải v chng n l tư bản đu?
  Bạn Nhi nếu khng bc bỏ được luận điểm của ti th cũng khng nn tm cch lảng trnh vấn đề sang hướng cng kch c nhn v ni xấu chnh phủ như thế nữa, chẳng thiện ch tẹo no.

 33. 33

  Anonymous said,

  đng số th nhi thấy mnh khng cần phải ni lm g với người …thuộc hạng …ngu hơn nữa. nhưng m thấy tội nghiệp nn mới ni thi. Mỹ khng c xm chiếm Vn hồi no hết. Miền Bắc theo chủ nghĩa CS, miền Nam khng muốn theo nn Mỹ gip chống lại CS miền Bắc để chủ nghĩa đỏ khng lan trn lm hại con người. Bạn học ở đu m ni ngườ Mỹ muốn xm lược Vn? Chnh miền Nam VN chấp nhận sự gip đỡ của Mỹ để cứu dn miền Nam khỏi ci nạn ngho đi như by giờ. Bạn bị CS lừa bịp rồi. Cũng như người miền Bắc ngy xưa đ cũng bị HCM lừa bip nhn danh l thống nhất đất nước để by giờ đem dng hai đảo Hong Sa v Trường Sa cho Trung Quốc.

  Khng ni với Tng nữa đu. Tng hy lm một người con trai lm sao tui coi được đi ! Tng c đau lng khi thấy người dn bị khổ v chnh sch tồi tệ khng? C uất ức khi thấy đất Vn bị chnh phủ đem dng cho Trung Cộng khng?Hay l những tin tức ny bị bưng bt người dn chẳng biết g? Nhi thấy đau lng v uất ức lắm đ !

 34. 34

  Nhi'm said,

  “Ivan” v “li ka” khng nn c những lời lẽ tha mạ cc bạn như thế, hy tn trọng chủ blog v tc giả của bi viết. Đều l những người Việt Nam yu nước, suy nghĩ của mọi người cần được tn trọng v xem xt một cch khch quan.

 35. 35

  thanh trung said,

  Xt đến cng th những người như bạn Tng vẫn lun cho rằng chiến tranh việt nam (The Vietnam war) l cuộc khng chiến chống Mỹ vĩ đại?
  Xt đến cng th những người như bạn Tng mặc nhin cho rằng những kẻ chống lại chnh phủ l phản động?
  Xt đến cng th những người như bạn Tng chưa bao giờ biết rằng Việt nam đang chập chững những bước đầu(thời kỳ hoang d) của một nền kinh tế tư bản một cch mo m.
  Xt đến cng th những kẻ như bạn Tng khng biết rằng ngay chnh hệ thống bo ch truyền thng của Việt Nam đ chia thnh hai phần tri ngược. Một phần l những lời lải nhải bất tận về CNXH, về “m mưu thủ đoạn diễn biến ho bnh của những thế lực th địch” dnh cho cc b lo v những kẻ ngu như bạn; phần ny l để an dn. Phần kia tri ngược l những tin chớp nhong đại loại như Việt Nam v Hoa Kỳ thc đẩy hợp tc qun sự (cc bc cựu chiến binh chắc giận xi bọt mp khi biết điều ny), PM Dũng thăm gio hong v.v…Phần tin ny chỉ dnh cho người c học vốn đang l thiểu số.
  Xt đến cng Tng c vẻ l một sản phẩm ứng của chế độ (cũ).

 36. 36

  Anonymous said,

  Hy nhn vo thực tế hiện tại của nước VN:
  – 80% dn số sống ở mức rất ngho khổ. Nếu bạn c dịp về miền qu bạn sẽ thấy cuộc sống của họ khốn kh như thế no.
  – Hải quan l nơi tập trung của những kẻ rất thch ăn hối lộ.
  – Dn chng khi đi bầu cử chỉ được bầu “ng đại diện”, trong khi đ tại sao ng thủ tướng, chủ tịch nước đề cử v bầu như thế no th khng ai biết. Kết quả lm việc của “ng đại diện” th khng ai hay. Nhưng nếu khng đi bầu th bị đủ thử rắc rối.
  – Dn chng chỉ được ni ủng hộ chnh phủ, ai c những lời ni khng ủng hộ th c nguy cơ bị bỏ t.
  Sau 33 năm cầm quyền (kể từ ngy Bắc Việt thắng Nam Việt), dn lao động vẫn ngho, lời hứa đưa đất nước trở thnh cường quốc coi như đ thất hứa. Kinh tế pht triển ton nhờ vay mượn m khng c nội lực. Nhn vo danh mục xuất khẩu của ta ton l lao động tay chn.
  Với ci đ ny th 100 năm nữa vẫn chưa thot khỏi ci vng luẩn quẩn

 37. 37

  Anonymous said,

  ti thấy mọi người hơi ” bảo thủ ” rồi đấy. ai cũng c kiến ring nhưng đừng dng những từ qu khch như một số bạn ở đy. chng ta d c cng hay khc chiến tuyến th ly do cuối cng ở đy đều l phn tch, mổ xẻ nguyn nhn dẫn đến nền kinh tế như hiện nay. ti nghĩ chiến tranh việt nam th đ l qu khứ rồi, d sai hay đng th n cũng khng thể khc đi được, vậy th ta chấp nhận n đi, tm hướng đi khc c được khng vậy ? chế độ ở việt nam nhn bề ngoi th trng ổn định nhưng thực tế liệu n đ phản nh được đng bản chất đ chưa ? đu đ dn vẫn cn oan ức khng biết tm lẽ cng bằng ở phương no, đu đấy tham nhũng vẫn trn lan, khng giải quyết nổi , bo ch th khng c ci quyền tự do như những nước tư bản khc ( tự do l tự do, khng thể ni tự do theo kiểu x hội chủ nghĩa hay kiểu tư bản được, tự do l quyền mỗi người nn khng thể c chuyện thiểu số đnh bại đa số được ). chnh những vấn đề x hội ny lm lung lay niềm tin của chnh người dn với nh nước, m đ mất niềm tin th cn ci g nữa nhỉ, c ai hơi đu m lo kiếm tiền để rồi khng biết tiền mnh c được an ton hay khng. nếu nhn rộng ra th cc nước đều l những người bạn. đu phải bạn no cũng đều tốt với ta ( m đng thật c ai lại tốt với người dưng bao giờ ), nhưng khng phải v thế m ta lại chơi xấu lại. c những người bạn mới gặp nhau đ đnh nhau rồi, nhưng chắc g đấy lại l bạn xấu. cc cụ cũng ni khng đnh nhau th khng quen nhau được l g ( chả biết ti viết đ đng nguyn văn khng nữa ). tha thứ cho đối phương ,cũng l việc tạo đường rt cho chnh họ. nước mỹ hay php với ta l vậy, v ngy trước ta yếu, đất nước ta mới bị xm chiếm chứ khoẻ mạnh th sao c chuyện đ được. ti nhn thấy nước nhật dm bắt tay ngay với kẻ th lớn của họ để xay dựng lại tổ quốc thật đng tự ho. ni thẳng ra th nhật cũng xm chiếm cũng đnh nước khc, n bị nm hai quả bom cũng coi như lun hồi đ thi. chng ta đ từng c cơ hội bắt tay với mỹ sớm hơn m khng lm được.cơ hộ qua rồi, thch thức th đang đến gần trước mắt, nếu như tất cả đều chỉ cố tranh luận bảo vệ của mnh th đến lc no việt nam mới ln được. những bạn như anh Tng kia nn xem lại đy được khng nhỉ, yếu nước việt nam th nn nng cao tinh thần ph v tự ph đi chứ.

 38. 38

  Anonymous said,

  Tớ phải ni rằng bạn Nhi ảo tưởng nặng qu đi mất, chẳng hiểu bạn c n thi lấy thẻ xanh của đại sứ qun nước no đ khng m c suy nghĩ lệch lạc như thế nhỉ?
  Nếu thực sự người dn miền Nam muốn đi theo con đường tư bản th chẳng c l do g cho việc Chiến sĩ miền Nam tập kết ra Bắc, chẳng c l do no khiến người dn miền Nam khng tự cầm sng m nước Mỹ phải dẫn qun Viễn chinh, li tu sn bay đến v nm bom miền Bắc cả. Nếu người dn ủng hộ chnh phủ miền Nam cộng Ha v chnh phủ đ cũng ủng hộ Mỹ th chẳng đến nỗi 3 lần đảo chnh. Người dn cũng khng bị dồn vo cc ấp chiến lược để trnh tiếp tay cho cộng sản. Thế m bạn Nhi bảo rằng đấy l mong muốn của nhn dn, đấy l sự gip đỡ . Nm bom, đốt ph, giết chc, đấy l sự gip đỡ của người Mỹ hả.
  Giờ đy đ ha bnh, ai chẳng muốn chăm lo lm ăn, hợp tc ha bnh, d cho đ l nước Mỹ, ti cũng vẫn muốn lm ăn trn cơ sở bnh đẳng. Ti đu muốn lc no cũng lo lắng về ci chuyện “Diễn biến ha bnh” nhưng cứ nhn những g họ lm vơi I rắc th biết. Cấm vận để họ kiệt quệ, vu rằng họ c vũ kh giết người hng loạt, rồi bất chấp hội đồng bảo an, xng vo đnh chiếm, giờ Mỹ đ tm ra vũ kh của I rắc chưa nhỉ? Ti cũng lo một ngy kia ở tận bn kia Thi Bnh Dương c thằng ln ti vi tuyn bố l dưới gầm giường ti c vũ kh hạt nhn rồi xng vo onh ti lắm chứ. Chắc bạn Nhi được Mỹ gip nhiều lắm nhỉ? Cn Trung Quốc chiếm 2 đảo Trường Sa v Hong Sa th v n tham, n l nước lớn, nếu bạn Nhi lm được g đ nhiều hơn chnh phủ đ lm, kiểu như bạn Nhi vc sng, li can ra cướp lại được 2 đảo th cứ lm, tớ chẳng cản. Hay bạn thch nhn thấy 1 cuộc chiến Việt Trung, để “cc thế lực th địch” c cơ hội nhảy vo “gip đỡ” như bạn ni?
  cn bạn thanh trung th chắc l c học v thng minh. Nn cũng chỉ lải nhải điệp khc “xt đến cng”, nếu chỉ cần bạn nhận xt m “đến cng” được th cần g tranh luận nữa, c vấn đề g cứ đưa cho bạn “xt đến cng” l được. Chắc ci học vấn m bạn c khng dạy bạn nghĩa của chữ “xt đến cng” nhỉ?
  Về bạn “Van D” th tớ muốn hỏi l bạn đ về những miền qu no, qua những cửa hải quan no, đi bỏ phiếu được mấy kỳ, dự tiếp xc cử tri được mấy buổi v chnh phủ đ bắt bạn v tội ni thật bao giờ chưa? Ti th một năm cũng chỉ về cc Vng qu độ 10 lần, v trong đ th c khoảng 2 đợt l đi những vng su, vng xa, những huyện, x ngho, nhưng chẳng thấy mấy ci m bạn bảo g cả, chắc bạn lại nghe đi địch n nhồi sọ bạn rồi. Ti vẫn thỉnh thoảng sang Trung Quốc mua đồ chơi trẻ con tnh theo cn về để pht qu cho trẻ con ở cc vng qu như đ ni ở trn, ti cũng khng thấy hải quan đi tiền g cả, hay tại ti qun khng đưa nhỉ?
  Như ti đy, cũng viết thiếu g bi ph phn chnh phủ, thng tin c nhn th cũng đưa thẳng ln mạng đ m cũng khng thấy ai dọa bỏ t cả. hay l do ti ni đng cn cc vị kia chỉ bi bc, lu loa, xuyn tạc nn bị bắt?
  Ti cũng muốn ph v tự ph lắm chứ, nhưng thấy mấy vị đy tự nhận mnh l khn, l c học m ni năng th thiếu căn cứ, tranh luận th ton lảng trnh, khng dm tranh luận thẳng vo vấn đề, chỉ quay ra chỉ trch c nhn với xuyn tạc pht lc l nhiều. Với những người như cc bạn m đứng ln giơ ngọn cờ chống cộng th Đảng cộng sản cn vững mạnh lắm.

 39. 39

  Anonymous said,

  ” @nhi n: chẳng hiểu bạn ny ở đu, vượt bin nước ngoi hay đổi quốc tịch, cũng c thể đang ở trong trại đin hoặc nh t no hay sao m bảo Đảng Cộng sản khng phải đại diện cho dn tộc Việt Nam, ng bị tước quyền cng dn hay sao m khng được đi bỏ phiếu? L phiếu của ng, quyền lợi của ng, lựa chọn của ng đề bầu ra người đại diện cho mnh. Chắc lc tiếp xc cử tri th ng trốn ở nh ngồi xem phim sex với cả cn bận ngng tin để sủa theo “cc thế lực th địch” với hy vọng được bảo lnh ra nước ngoi. Lc bỏ phiếu chắc ng nhờ người bỏ hộ hả?”

  Xin lỗi ch cht nha ch Tng, con th chỉ mới l SV năm 1, biết macro chưa đầy 4 thng, hơn nữa, cũng khng phải l sinh vin giỏi g cho cam. C một điều chắc chắn l con rất yu thch mn ny, nn ln mạng đọc thm cho mở mang t cht.

  Đọc comment ch con thấy c đi chỗ khng hiểu. Ch ni người ta chỉ trch c nhn, xuyn tạc pht lc, ch c khi no đọc lại những lời mnh đ viết ra trước đ hng? V dụ như ci cm trn ny n, nhn wen wen ch ha! Phải ch viết hng ch? Ni người ta trong trại đin, trong t, ngồi nh coi phim sex lun đ. Ch đu c cửa ni người ta chụp mũ , ch h!

  Nghe ch ni “Muốn ni về Kinh tế tử tế th mời cc ng ln Khoa Kinh Tế v Kinh doanh Quốc tế trường ĐH Kinh tế Quốc dn gặp anh Tng (l ti đy), mời ti cốc tr đ ti sẽ ni cho ng nghe trong vng 4 tiếng” th con nghĩ ch l một người “khim tốn, thật th, dũng cảm”, xứng l chu Bc Hồ đ ch! Tr tuệ v nhn cch của ch, Đảng CS VN yu dấu của mnh đang cần lắm đ ch.

  , m ch ni l xấu hổ khi vo cm blog của phản động m sao thấy cứ cch 2-3 ci cm ta lại đc đọc cm ch viết, ngộ w chừng h!

  Thi m mnh vẫn cn trẻ m, đời c nhiều thứ ngộ lắm, hng hiểu đc.

 40. 40

  Leaf said,

  Mnh thấy việc bn ci gay gắt chẳng dắt đến lợi ch g cả, đặc biệt khi ta đi su vo “quan điểm chnh trị” – 1 thứ rất nhạy cảm. Mnh chỉ c thể ni 1 số việc sau khi đọc xong bi viết ny v cm của mọi ng – v đ l của ring mnh:

  1 – ng viết bi ny đ c nghin cứu v tri thức, ci nhn chung, dĩ nhin giọng điệu c phần gay gắt, nhưng c ai c đủ l để ci lại th hẵng ni chứ đừng nhắm mắt bnh vực 1 quan điểm ring m chẳng thuyết phục đc ai cả. Chng ta viết ln đy để bn luận cho 1 vấn đề c tnh x hội thời sự, mỗi lời chng ta ni ra phải c minh chứng đầy đủ.

  2 – c bạn lin tục nhắc đến từ “phản động”. Thế no l phản động? Mnh chỉ biết c từ “người yu nước”. Chng ta đang sống trong thời đại mới, hướng đến ci g tốt nhất v tự do ngn luận l quyền của con người. Dn chủ chnh l ở đy, đng hay sai, chng ta cũng c quyền tự do ni, tự do ph bnh miễn l c văn ha. Ko thể cấm 1 ng ni ra những g họ nghĩ, đặc biệt khi những g họ ni c l luận v dẫn chứng đầy đủ chứ ko ni bừa. Nếu bạn tự tin c đủ tri thức th lm như điều số 1.

  3 – Mnh ko đứng về phe ai cả. Bản thn mnh c những quan điểm ring. Người VN chng ta c 1 nt suy nghĩ chung, chng ta ko thch đi ngược lại ci c sẵn v thch theo những truyền thống đ đc đặt ra. Chng ta cũng thường thch đi theo tro lưu v ha vo số đng. Việc đi ngược lại lời cha ng v những g đc-cho-l yu nước thật sự kh. V thế chng ta (ở đy l những ng lao động chn chnh) đa số chọn xy dựng tổ quốc chứ ko ho hứng xng ln lật đổ chnh quyền c sẵn. Ko han tan so snh giống như cc nước khc đc.

  4 – Từ điều 3 ở trn, mnh nhn thấy c rất nhiều gia đnh đ gửi gắm con em đi nước ngai v ở lại lun với hi vọng thay đổi cuộc sống, vậy th 1 bi viết như thế ny v việc đi khỏi VN, như thế no l t tch cực hơn? Mnh xin hỏi cc bạn h ho Đảng v nh nước lớn mạnh, bạn ni hay v giỏi lắm nhưng phản bc thật mập mờ, vậy thực tế thế no? Kể từ những thứ rất nhỏ nhặt nh. Việc dm gi vật tư trong nước lm cho gi vật tư thị trường chm nổi, gia đnh mnh cũng như bao gia đnh khc ngi vẫn dột m chưa sửa đc, việc đền b đất đai ko thỏa đng lm bao nhiu ng điu đứng, việc xin viện trợ c han lại lin tiếp, vậy ai nếu ko fải chng ta sẽ trả nợ, kinh tế hiện nay trong mắt mnh đấy. Cn nữa, 1 nước c bờ biển di như VN m nhập muối? Tại sao? Mnh c rất nhiều cu hỏi cần tm hiểu về kinh tế nước nh, ci trước mắt chng ta thấy l g th n l thế, sao bạn lại tự cho mnh ci quyền tch chnh trị ra v đặt ln 1 cch th bạo. Mnh tin mnh ko fải ng duy nhất c những thắc mắc ny. Chng ta qun mất “yu nước” tức l xy dựng đất nước 1 cch tch cực chứ ko phải ngủ qun trong n.

  5- V ko nn ngủ qun nn cuộc chiến tranh cũ chng ta li ra lm g. Khi m chng ta hầu như thuộc thế hệ chẳng gp cng g cho cuộc chiến tranh ấy. M nếu c ai trong đy đ từng c cng th liệu cc bạn c thấy bn về n l han tan lạc đề v v l trong đy ko? Đy l 1 bi viết phn tch kinh tế – chnh trị hiện nay v chng ta ci nhau về lịch sử trước kia v hạch sch nhau v tư tưởng chnh trị khc nhau?

  Kết lại:

  Theo mnh cho d mục đch bi viết l g, hy xem bi viết c tnh cảnh bo chứ ko fải ku gọi “phản động”. “Phản động” l 1 từ rất cũ khi ni về con người tự do trong 1 x hội dn chủ. Ta ko thể ln n tất cả những g khc với ta hoặc tức giận khi ai đ ph phn ta m qun chưa tự nhn lại mnh. Xin nhớ cho, Đảng v nh nước l đại diện của dn v v dn chứ ko fải l cha mẹ, VN l 1 gia đnh lớn trong đ chng ta l con ci, cha mẹ v rồi sẽ trở thnh ng b, những ng đi trước. Ngay cả trong gia đnh m bạn yu qu bạn c bao giờ để ai đ nghĩ v sống thay mnh ko?

  Mnh tn trọng suy nghĩ ring của những ai thật sự c suy nghĩ ring.

 41. 41

  Tèo! said,

  Tnh hnh chnh trị của VN by giờ c thể thấy như sau:

  – Chnh phủ đang cuống cuồng chạy đn, chạy đo để tm một chỗ dựa. Một mặt qua Mỹ với đồ ngoi mặt l muốn được hợp tc kinh tế, quan hệ ngoại giao hơn mức bnh thường. Mặt khc chạy qua Trung cộng để ve vuốt, v nhất l để nhận chỉ thị.

  – Sau những khn kho lẫn lừa bịp ton dn tộc, để hợp thức ha cho bằng được sự thống nhất đất nước. Đảng CSVN đ lộ r bản chất của ton bộ chnh trị chỉ l những thnh phần tham quyền cố vị. Bằng cch ny hay cch khc, họ cần bo tr ci đảng CS ny để cn l nơi nương tựa v thao tng mọi mặt, hầu thỏa mn mọi lng tham khng đy!

  Nếu trong tương lai, c những thay đổi hạn chế no đ về mặt nhn sự. Dĩ nhin hon ton sẽ khng phải l v an sinh v tiến bộ cho ton dn VN đu! Chẳng qua chỉ l một hnh thức chia chc nhau: người ny ăn no rồi, đnh phải nhch ra chừa chỗ cho người khc nho vo kiếm cht cho thi! Sự đổi mới (để kịp chập chững theo tiến bộ đch thực của nhn loại thế giới) l điều khng tưởng, khi bộ my cai trị sẽ vẫn chỉ l đảng CS!

  Một quốc gia – từ tổng b thư, chủ tịch tới những cn bộ con – mỗi khi mở miệng tranh ci, chỉ biết đưa ta những luận điệu v từ ngữ, cứng đầu y chang nhau, th đ l điều rất ngao ngn v đng bi quan cho vận mệnh của đất nước!

  (Dĩ nhin ti khng ph bnh những đảng vin v cảm tnh vin đ tỉnh ngộ by giờ. V họ mới chnh l những người yu nước chn chnh m một thời – v m qung v bị lợi dụng – họ đ hy sinh rất nhiều. Chỉ tiếc rằng sự hy sinh đ đ dnh cho đảng CS, chứ khng phải cho đất nước)

 42. 42

  Anonymous said,

  Tng , lich sử m Tng được học n khng đng với sự thật nn Tng mới cần phải lập luận đẻ mong lm cho n vững chắc. Ci m nhi ni l sự thật nn khng cần phải biện luận g cả. Ci Tng học v ni ra chỉ để chứng minh CS khng tn trọng lịch sử thế giới, lừa gạt cả một thế hệ. Mnh thật sự phải “tn vinh” HCM v đảng CS l đại bịp đ!

  bạn Leaf : cũng như trn, mnh khng c ni quan điểm ring tư c nhn mnh bao giờ, mnh chi ni sự thật về chnh phủ CS Vn v sự thật của lich sử. V khi sự thật tồi tệ th mnh nghĩ mnh c quyền ch trch v mnh chỉ ni ước mơ của mnh đối với Vn thi, đ l dn chủ v đa đảng! Bạn bảo đừng li chiến tranh cũ ra m ni khng hiểu v l do no. Theo mnh dn tộc no cũng c lịch sử cả, v bất cứ thế hệ no cũng c quyền lật lại trang sử ngy xưa m luận cổ suy kim. Nếu n tốt mnh c quyền hnh diện, nếu xấu th mnh biết hổ thẹn m khng lầm lỗi như người xưa. V những điều khc m bạn ni chẳng c ci no nghe cho lọt lỗ tai hết bởi v bạn kết luận “đảng v nh nước l đại diện của dn v v dn”. N hon ton ngược lại với điều bạn ni :” Kể từ những thứ rất nhỏ nhặt nh. Việc dm gi vật tư trong nước lm cho gi vật tư thị trường chm nổi, gia đnh mnh cũng như bao gia đnh khc ngi vẫn dột m chưa sửa đc, việc đền b đất đai ko thỏa đng lm bao nhiu ng điu đứng, việc xin viện trợ c han lại lin tiếp, vậy ai nếu ko fải chng ta sẽ trả nợ, kinh tế hiện nay trong mắt mnh đấy. Cn nữa, 1 nước c bờ biển di như VN m nhập muối? Tại sao? Mnh c rất nhiều cu hỏi cần tm hiểu về kinh tế nước nh, ci trước mắt chng ta thấy l g th n l thế, sao bạn lại tự cho mnh ci quyền tch chnh trị ra v đặt ln 1 cch th bạo. Mnh tin mnh ko fải ng duy nhất c những thắc mắc ny.” Bạn Leaf , bạn cho mnh thấy đảng khng v dn rồi lại kết luận đảng v dn. Mnh c đọc nhầm khng? Bạn kết luận đảng v dn nn bạn cứ thắc mắc mi thế ny l việc đương nhin rồi.

  Những ci bạn viết chỉ c cu ny nghe được được thi. “Chng ta qun mất “yu nước” tức l xy dựng đất nước 1 cch tch cực chứ ko phải ngủ qun trong n”

  Mnh đề nghị bạn đị ni ci ny với đảng v nh nước đ ! (ci ny học của tan nguyen.) Họ yu nước qu (chắc l nước bia hay rượu g đ)nn để nước ngho khổ. Họ đ ngủ qun từ lc c tiền tham nhũng trong ti rồi!

  Cn nếu bạn thật sự muốn xy dưng đất nước th bạn nn học hỏi về dn chủ l g, đa đảng nghĩa l sao, lợi ch của n thế no. (mnh nghĩ những bi viết trong trang blog ny co ghi rất nhiều) với lại nhn quyền m bạn đ bị tướt đoạt l chi rồi bạn mới c thể gp một cht xu phần no đ vo một tương lai Vn tốt đẹp. Cn khng suốt đời bạn vẫn l cứ thắc mắc tại sao Việt nam c bờ biển di m lại đi nhập cảng muối! Chứ m đối với mnh n dễ hiểu qu chừng. V chnh phủ m bạn bảo v dn đ khng đủ kiến thức để khai thc, phải chờ c ci hợp đồng no từ nước ngoi vo.

  Bạn wait&see : Rất đồng với bạn l người đ từng bị CS lơi dụng v lừa gạt m đ tỉnh ngộ th rất l đng qu.
  V mnh cũng chẳng ght hay trch Tng, hay ght ai binh vực cho chnh phủ khng đng được binh vực kia. Mnh chỉ trch ci chnh phủ lừa bịp v khng đng binh vực m thi.

 43. 43

  Anonymous said,

  @Bạn Tng, bạn muốn biết người miền qu no sống khổ cực ư, xin hỏi bạn bạn c bao giờ thử về miền qu m sống chưa? Thử hỏi họ ti sản họ c ci g chưa? Mnh c bạn chưa bao giờ biết v bạn đi qua miền qu bằng xe hơi, chỉ ngắm cảnh thi nhỉ? Bạn ni ” khng thấy g cả” th chắc mắt hoặc nhận thức của bạn c vấn đề.
  Muốn biết hệ thống Hải quan Vn như thế no, mời bạn thử lm nhn vin xuất nhập khẩu cho 1 cng ty no đấy.
  C thể nhận thức của bạn cn nng cạn, hoặc bạn khng c can đảm để nhn sự thật, hoặc giả bạn đ nhận được qu nhiều lợi ch từ chế độ m khng biết đ l mồ hi nước mắt của nng dn, của những người bn mặt cho đất, bn lưng cho trời. Thật đng tiếc cho bạn.

 44. 44

  Anonymous said,

  @Nhi: nghe như bạn Nhi ni th những g đng th khng cần c căn cứ nhỉ? Những vấn đề mnh đưa đều l những tin tức được đăng tải cng khai bởi bo ch trong v ngoi nước, cn những ci “chn l” bạn đưa ra th bạn c ni cho mnh biết được l n c ở đu khng nhỉ? Hay l bạn tự nghĩ ra?
  @chu annie: Hnh như chu nhầm hay sao chứ ch chưa bao giờ nhận l ch “thật th khim tốn, dũng cảm” cả, d sao th chu nhớ được năm điều bc Hồ dạy như thế th vẫn tốt.
  @Van D: Chắc l bạn Van D ở vng hay miền qu no rất xa xi hay sao nhỉ? Tớ mỗi năm cũng về cc miền qu đi ba lần khi th 10 ngy, khi th một thng, lc th ở trong trường tiểu học, khi th ở nhờ nh dn, khng th ở nhờ nh văn ha của thn bản, nn khng thể ni l tớ khng thấy được đời sống của nhn dn, v tớ cng ăn ở, cng lm việc với dn tộc v đồng bo miền ni. Tớ cũng mong c dịp ngồi t về qu để ngắm cảnh như bạn lắm m khng được. Chắc chắn l tớ phải đi t rồi, đi xa H Nội cỡ 3-4 trăm cy m tớ đi bộ hoặc xe đạp th cũng mệt lắm. Bạn nn nhớ l 80% dn số lm nng nghiệp chứ khng c ci mức “80% dn số sống ở mức rất ngho khổ.” khng phải ai lm nng nghiệp cũng l mức “rất ngho khổ” hoặc c thể mức sống của bạn khiến bạn nghĩ thế thi. Tất nhin l c những nơi họ gặp kh khăn thật, nhưng họ cũng chẳng trch mc g chnh quyền cả, v chnh quyền cũng hết sức gip đỡ họ đấy chứ? Năm sau ti đến th cuộc sống họ kh hơn năm trước, đ cũng l điều đng mừng. Cn những người m khng chịu lm ăn th ti cũng nhận l khng gip họ thot khỏi khốn kh được.
  Ti thấy Hải quan đối xử với nhn vin xuất nhập khẩu rất niềm nở, vui vẻ, chắc l do nhn vin chng ti thn thiện, hợp tc, hnh như chỉ c những ai trốn thuế, thi giấy tờ mới ngại Hải Quan hay sao chứ??
  D sao th bạn “Van D” khng cần phải tiếc cho ti đu.

 45. 45

  Anonymous said,

  Tng : khng c ai đin m đi biện luận cho “sự thật” bao giờ, bởi v c biện luận bao nhiu th sự thật n khng c THẬT hơn được. Nhi ghi ci trang Web pha sau cho Tng tự m vo đọc. Đy l trang lịch sử m thế giới đọc, n c đủ thứ tiếng. Chỉ c ở Việtnam CS tự muốn ca ngợi cho mnh l yu nước mới đặt tn l Khng chiến chống Mỹ để m lừa gạt thế hệ sau 75. Đ l Nhi l Tng đ! HCM muốn đem chủ nghĩa CS vo Vn để lm hại dn với sự gip đỡ của Trung Cộng v Lin X Tng mở mắt ra m đọc!

  http://en.wikipedia.org/wiki/Vietnam_War

  “The Vietnam War, also known as the Second Indochina War, the Vietnam Conflict, and, in Vietnam, the American War, occurred from 1959[10] to April 30, 1975. The war was fought between the communist Democratic Republic of Vietnam (North Vietnam) and its communist allies and the US-supported Republic of Vietnam (South Vietnam).[11][12]”

  Cứ ở đy m khoe ci ngho của Vn ra rồi binh vực chnh phủ CS ngu ngốc th sẽ bị người ta cười cho vo mặt! Ngu vừa thi! Mau m hết ngu đi, cn nếu cứ tự cho php mnh ngu tiếp như vậy th IM ci mồm lại đi! Ở đy những người ton ni sự thật về những tai hại chinh phủ Cs gy ra cho người dn v khng ai cần phải bin luận g cho sự tht đ. Chnh quyền hết sức gip đỡ người dn ci đầu của Tng đ! Gip đỡ m tại sao bạn Quyết của nhi ở Ph Thọ khng nhận một đồng no của chnh phủ m phải nui một đm con nt? Cn Nhi v mấy đứa bạn ở Huế phải dạy những đứa trẻ khng c tiền đi học cho chng biết chữ !!! Tng binh vực chnh phủ như vậy Tng trả lời cho Nhi đi!

 46. 46

  Tèo! said,

  Bữa nay ni cht chuyện với Ivan cht, nếu c đi lạc đề của entry th w&s thnh thật xin lỗi chủ blog ny.

  1) “ti ở H Nội, sng đi tập thể dục, chiều rong chơi, tối lượn phố, ti thấy cũng c vi đm biểu tnh nhưng cũng chưa thấy đm no qu 100 người hay qu gay gắt cả. Chng ta bất ổn qu nhỉ? Sắp đảo chnh đến nơi bởi v những đm biểu tnh cỡ 100 người gồm ton ng gi b gi với thanh nin choai choai đấy chắc” (@đc Iavn).

  Ti khng hiểu l Ivan đ hơn tuổi vị thnh nin hay chưa, m c một nhận thức hết sức đơn giản v trẻ con đến thế nhỉ? Sự thật ở VN by giờ, sự sinh hoạt chnh trị v tự do ngn luận (trong đ c quyền biểu tinh) coi như l hon ton khng c! Bất cứ sự tụ tập no c chiều hướng “đấu tranh” l lập tức sẽ bị cng an đn p, băt bớ v khủng bố tinh thần. Đừng qu coi thường những “ng gi b gi” với “thanh nin choai choai” m bất chợt đu đ ở VN, đc Ivan đ thấy. Một trăm người dn đ tuy t ỏi, nhưng chắc chắn l đằng sau họ sẽ c một hậu thuẫn v gi của ton thể người dn thế giới ưa chuộng tự do, ha bnh. V rồi, 100 người dn can đảm bất chấp mng vuốt của chnh quyền CSVN sẽ l 100 triệu người trong nay mai thi. Đừng cố gắng tự đưa ra những cu hỏi với mục đch (tự) ru ngủ mnh như thế nữa, đc Ivan ạ!

  2) “Ti từng ln tận những bản xa, điện nước khng c, o chẳng c m mặc, nh tranh vch cũng tranh chứ chẳng phải vch đất, thế m họ cn tin vo Đảng, vo chnh quyền hơn ối thằng ăn no rửng mỡ rồi cn bợ đt tư bản” (@ đc Ivan)

  C thể ni rằng đy l một luận điệu hết sức hỗn xược vầ đểu cng. Ngoi những dn qu chn chất của VN đ từng bị đảng CS lừa đảo, lợi dụng cn l những nhm dn tộc thiểu số khc cn sinh sống ở thượng du, cũng đ bị lừa gạt biết bao nhiu. Tm tnh của những người dn qu đ ra sao, chắc đc Ivan đ biết rất r, để cn c thể vc ci bộ mặt qu dầy, tng tận lương tm để tiếp tục đi quảng b v truyn truyền cho đảng CS!

  Cuộc sống của dn qu trước khi hội nhập hai miền th họ cũng đ khổ rồi; huống chi l sau hơn 30 năm “giải phng (!), cuộc đời lam lũ của họ cn chề tới đu nữa!!! Họ đnh cam chịu để cn c thể yn thn sống cho qua ngy đoạn thng thi; by giờ lu lu c cn bộ trn tỉnh xuống “thăm hỏi v khch lệ”, những người dn vốn thấp cổ b miệng đ, lm sao dm mở lời ph bnh v ch trch sự lnh đạo của đảng CS? Th cứ gật g “tin vo đảng”, may ra cn được yn để c sức đo nốt củ sắn, củ khoai ăn cho qua ngy.

  Cu hỏi ti đặt ra ngay by giờ n:

  – Chừng no những người dn ngho khổ, lam lũ kia sẽ được biết tới nh điện, c manh quần để che tạm hạ bộ, v tường nh sẽ khng cn l vch đất?

  Dn VN cn ngho (nhất l những người sống xa đ thị), nhưng chnh phủ khng ngho cht no hết. Vậy đc Ivan lm một bản tường trnh ln quốc hội (với những lời viết trn, khng cần thm thắt g nữa), coi họ ni sao? Khi no đc Ivan dẫn chứng l cc đại biểu quốc hội v cc cn bộ trong bộ chnh trị đ v đang mang…nh sng v ấm no tới những người dn đ, ti – wait&see – sẽ chnh thức lm nhiều bi viết khc để xin lỗi tới ring đc Ivan v chnh phủ VN.

  3) “Trung Quốc chiếm 2 đảo Trường Sa v Hong Sa th v n tham, n l nước lớn, nếu bạn Nhi lm được g đ nhiều hơn chnh phủ đ lm, kiểu như bạn Nhi vc sng, li can ra cướp lại được 2 đảo th cứ lm, tớ chẳng cản. Hay bạn thch nhn thấy 1 cuộc chiến Việt Trung, để “cc thế lực th địch” c cơ hội nhảy vo “gip đỡ” như bạn ni?”

  Dựa theo sự giới thiệu của chnh đc Ivan, th đc Ivan hẳn phải l một người đ c ăn, c học trn trung bnh. Nhưng l luận lấm liếm ny sao m ấu trĩ đến thế nhỉ? Nếu ti khng lầm th Mỹ n cũng “lớn” lắm, nhưng VN đ anh hng lm n phải ct rồi. Cn thằng Trung cộng, sao đc Ivan lại c vẻ run rẩy đến thế sao? Nhưng cho cng, đnh phải ni thẳng ra ci tim đen của đảng CSVN by giờ (cho đc Ivan thấu r hơn) nh, l đảng CS của đc Ivan đu c hn nht qu mức như vậy! Chẳng qua ton đảng CS ny, th muối mặt nuốt nhục (ko theo ton dn vo ci nhục chung), cố tnh cm họng trước thằng Trung cộng cũng như đn p tiếng ni căm phẫn của dn, với một mục đch duy nhất l để cố thủ v củng cố ci ghế (cn 3 chn thi)! Th mất đất, mất đảo nhưng quyền lực cn tồn tại được lc no hay lc đ. Phải khng đc Ivan?

  Tạm thời dẫn ra cho đc Ivan vi điều nho nhỏ, để đc Ivan bớt ni năng ngng cuồng, coi thường sự hiểu biết của mọi người đến như thế. Nh!

 47. 47

  Nhi'm said,

  Mọi người tốn cng “dạy dỗ” I qu nhỉ, mong l c kết quả 😉

  Mnh rất thch cch bạn Leaf phản bc hai từ “phản động”. Yu nước v c những suy nghĩ khc với đường lối của Đảng CS th khng thể gọi l “phản động”

 48. 48

  Anonymous said,

  Tư tưởng thế ny rất c vấn đề bc ạ. Phản đối quan điểm lun. Mặc d cc bi viết của bc c suy luận rất đng học hỏi song trong suy nghĩ c phần mang tnh chủ quan v 1 chiều. Mặc d c sai lầm song đy khng phải hướng đi chnh xc. Mọi người thch bạo loạn lắm ? Lm thế c chắc chắn giải quyết được vấn đề khng? M chắc chắn bạo loạn dẫn tới khủng hoảng, nến kjnh tế lại lạc hậu thm mấy chục năm ấy.

 49. 49

  Anonymous said,

  Bạn OMG ny giống như người mộng du, bạn nn hiểu r kiến của tc giả v những người hiểu biết khc trn diễn đn ny rồi hy pht biểu nh. Bạo lực chỉ được những người nắm chnh quyền độc ti v chuyn chnh lợi dụng v họ c sẵn cng cụ bạo lực trong tay m thi. Giống như kiểu ĐCS Trung quốc đem xe tăng ra bắn vo dan thường đi tự do chnh đng vo năm 1989 vậy (chắc lc đ bạn nhỏ tuổi qu v ko c điều kiện tiếp cận thng tin nn khng biết?). Ở đy, ti chắc chắn mọi người cổ vũ cho 1 XH dn sự, 1 nền dn chủ đa nguyn thực sự thng qua bỏ phiếu ton dn để mọi người, mọi tầng lớp c điều kiện cất ln tiếng ni của mnh, để c cơ chế gim st khng dẫn đến lạm quyền, để c Tam quyền phn lập…Những điều ny n chỉ lm cho XH v kinh tế pht triển nhanh hơn m thi, XH t bất cng hơn, con người pht triển ton diện…N hon ton khng gy bạo loạn như chnh quyền độc ti nhồi nht vo đầu bạn. Lập luận “đa nguyn dẫn đến bạo loạn” chỉ l 1 chiu m cc chế độ ton trị như VN, Bc Triều tien, Cuba, Trung quốc nhồi nht vo đầu người dn nước họ m thi, mục đch l để duy tr ci ghế ngồi cai trị vĩnh viễn của họ.

 50. 50

  Anonymous said,

  OMG : Th c sao đu! Nn bạo loạn lật đổ chnh phủ lắm chứ! Phải lm cho chnh phủ Cs “lạc hậu thm mấy chục năm” nữa cho bằng dn chng chứ! Dn chng ngho khổ qu rồi c m lạc hậu thm được nữa sao?

  k tn
  con nhỏ “phản động” c được hng?

 51. 51

  Anonymous said,

  ti ni tm tắt cu thế ny, v cc bc hay chơi tr hội đồng qu, đm “phản động” th ph đm “yu nước”, nhưng rốt cục chả ai nghe ai cả. đ khng nghe th ni nhiều cũng chả giải quyết được vấn đề g, cuối cng chỉ mất thời gian của nhau m thi. quan trọng l cc bc nn hiểu cho chỗ đứng ni chuyện của mỗi người ( nhn mặt ny th thế ny, nhn mặt kia th thế khc ).anh Tng kia th ủng hộ nh nước, vậy th anh c dm c với ti khi no th nước mnh hết lạm pht, kinh tế ne định v pht triển tiếp khng ? cn nhm đối lập th cứ đợi thử xem ai đng ai sai. lc đ chng ta chửi vo mặt anh Tng kia c danh chnh ngn thuận hơn khng.

 52. 52

  Anonymous said,

  @Nhi: Bạn c biết trang wikipedia l trang như thế no khng? Mnh thấy bạn đ nhầm lẫn khi cho rằng đ l một trang web về lịch sử thế giới. Đ l một trang bch khoa ton thư trực tuyến v điều đặc biệt l ai cũng c thể sửa chữa thng tin trn đ. N chỉ c tnh tham khảo chứ khng phải l chnh xc 100%.V ci tn “US-supported Republic of Vietnam (South Vietnam)” bạn c hiểu nghĩa của n khng? Hai chữ US m chỉ điều g? Ti chỉ biết Lnh Mỹ đổ bộ xuống Nam Việt Nam l thật, My bay Mỹ nm bom miền Bắc, tu chiến Mỹ chặn ngoi vịnh Bắc Bộ l thật, cả thế giới đều biết điều đ, mới mấy ngy trước tổng thống Mỹ vẫn cn ni rằng muốn quy tập hi cốt lnh Mỹ cn st, ở Việt Namchỉ một vi cu ni của bạn m c thể xa đi cả lịch sử sao? Sự thật của bạn l do bạn tưởng tượng ra sao?
  Mnh khng biết bạn Quyết của bạn “phải nui” một lũ trẻ con, bạn “phải dạy” học cho trẻ em m chữ với mục đch g, hoạt động từ thiện hay l lm tnh nguyện? Lm tnh nguyện th c cần kể cng v đi hỏi nh nước hỗ trợ khng? Cn nếu thực sự bạn thấy cần c sự hỗ trợ từ pha nh nước, th sở Lao động v Thương binh X Hội l nơi bạn c thể đến, hay bạn cần họ phải tm ra bạn, hoặc bạn qu kiu căng v cso c cảm với nh nước nn khng muốn nhận sự gip đỡ???

 53. 53

  Anonymous said,

  @w&s:
  1- Bạn đ bao giờ tiếp xc với những đon biểu tnh đ chưa hay bạn chỉ nghe qua? Những buổi sng ti chạy bộ qua phố Phan Đnh Phng gặp những b cụ gi ngồi biểu tnh, đưa đơn, bạn c biết họ ni g với ti khng? Họ kể họ ở qu lm nng, gi cả chẳng lm được việc, nn c người thu họ đến đy nộp đơn kiện hộ, khng mệt mấy m c thm tiền cho con chu, những kẻ lợi dụng những người gi cả ơ thn qu như vậy th đng để c thể nổi dậy v khiến quần chng nghe theo đấy nhỉ? Cn ở đường Hong Diệu, trước ĐSQ Trung Quốc từng c những thanh nin, học sinh biểu tnh v Hong Sa, nhưng liệu bao nhiu trong số đ l thực sự nghĩ cho đất nước, hay họ suy nghĩ như khi ngồi uống nước với ti, rằng “v đ bng Việt Nam qu chn, chẳng muốn xuống đường nn đi biểu tnh cho đỡ buồn” Bạn đừng nghĩ những vụ biểu tnh với những người c tư tưởng như thế c thể lm nn một sự đổi mới, như thế l lạc quan qu mức đấy.
  2- Bạn hỏi về những người dn lam lũ sao? V sao họ biết ơn Đảng, Chnh phủ, bởi v chnh phủ gip họ thc gạo, gip họ lm đường, chăn nui, để họ c chỗ m dựng nh chứ khng phải sống ở hang hốc, du canh du cư. Nếu bạn nghĩ l bạn c thể lừa bịp họ bằng luận điệu th bạn cứ thử xem, họ tiếng Kinh khng biết, ngại giao tiếp với người lạ, th bạn dng luận điệu g, lm cch g để lừa? Cn bạo muốn hỏi bao giờ họ c điện , Bản dn tộc ở Yn Bi m ti đi năm 2006 th đ c my pht thủy điện cng suất nhỏ ở đầu bản, giờ đ được hỗ trợ ti vi v chảo thu để xem thời sự ở nh văn ha bản, trẻ con trong bản được đi học ở trường tiểu học dưới chn ni miễn ph. Cn bản người Mo ở Thi Nguyn ti đi năm 2007 th đ c đường đ, t đến đầu bản do cng nhn khu mỏ lm, v đ c my pht điện ở nh trưởng thn, hng thng được cấp xăng đủ để chạy điện cho mỗi nh một đi ct xt v 1 bng đn. Trẻ em trong bản cũng đ được học tiểu học miễn ph, hỗ trợ sch vở, dụng cụ học tập. Bạn c cần mnh đưa địa chỉ để bạn tới tận nơi xem khng? Xa đi giảm ngho ccần c thời gian, điều quan trọng l chng ti c lm chứ khng chỉ ngồi ni.
  3- Bạn nn suy nghĩ như thế ny: Mỹ như một thằng n bảo vo nh gip bạn, nhưng rồi n lấy nửa căn nh, đặt ra quy định, gy sự với bạn, đập ph đồ đạc của bạn, muốn đuổi bạn ra khỏi nh, như thế th d hỏng hết cả đồ đạc, gy chn gy tay, chấp nhận đổ mu chứ khng thể để n chiếm căn nh được. Cn Trung Quốc chỉ chiếm đảo ngoi khơi, giống như n lấn chiếm vỉa h nh bạn vậy, c thể ni chuyện chứ chưa đến mức vc dao ra chm. Như chiến tranh bin giới, khi chng đặt chn ln thềm nh,tay lăm lăm vũ kh th chng ta cũng kin quyết đuổi thẳng đấy chứ? Nếu hơi cht m đ đi chiến tranh th thử hỏi cuộc sống nhn dn ra sao? Khi chiến tranh nổ ra bạn sẽ cầm sng ln bin giới chứ?
  Bạn nn nghĩ những g c lợi cho nhn dn lao động, chứ đừng chỉ suy nghĩ về sự trả đũa ăn miếng trả miếng bằng qun sự, đi hỏi ai cũng phải sung sướng như ai, miền ni phải giu như thnh thị, đ l điều khng tưởng.

 54. 54

  na^'m_mi't said,

  xời, mấy người n rảnh zữ zội.

 55. 55

  Anonymous said,

  Tng : đọc khng hiểu m cũng đem ci khng hiểu của mnh ra l luận! Đ đoc khng hiểu m cn đọc st nữa chứ, muốn sửa phải thng qua cộng đồng ngốc ạ! Mỹ đổ bộ xuống miền Nam Vn ci đầu Tng, nghĩa l miền Nam Vn với sự gip đ của Mỹ, Cn CS miền Bắc l với sự gip đỡ của Lin X với Trung Cộng v cc lin minh CS khc. Mỹ gip miền Nam Vn th phải nm bom miền Bắc rồi! Sao tiếng Anh của Tng yếu vậy? Cn thua mấy nhỏ nhi dạy nữa. Chỉ khen cho Tng giỏi ci chiu chụp mũ gia truyền của CS thi, ni nhi kiu căng v c cảm hả? Ừa đ, c cảm lắm rồi n! Nh nước để dn ngho khổ khng c tiền đi học, khng tư sống được người ta dạy người ta nui m cn hỏi mục đch g? Mục đch l để dạy tụi nhỏ chống CS đ được khng? Rng m lo hưởng thụ lẹ đi chứ trong vng vi năm nữa th hết hưởng được đ! Khỏi cần viết lại, nhi khng ni với Tng nữa đu, cứ biết l nhi ..phản động l được rồi, muốn chửi g cho php tha hồ chửi đ !

  Nhm: ni chuyện với Ivan (Tng) khng c kết quả đu, chỉ c kết thc thi 🙂

  tannguyen : Tng biết g m c 🙂

 56. 56

  Ha sida said,

  Bạn Nhi hy nn dnh tm huyết của mnh cho cc em nhỏ như đang lm, hơn l ni với kẻ nước đổ đầu vịt kia.

 57. 57

  Anonymous said,

  anh Tng ni tu chiếm hong xa của ta như chiếm ci vỉa h c thể ni chuyện được. hơ hơ, nghe lạ qu cơ, thằng tu n chiếm ci vỉa h ta hơi lu rồi đấy, m cc bc yu nước nh mnh cũng được ci bun với bạn ” ni cng ni” hơi nhiều thnh ra nước đổ đầu vịt rồi. hơn nữa , nh ta qu nhất l ci c vỉa h đấy, tiền cũng từ chỗ đấy m ra, tự dưng c anh bạn hng xm chiếm lấy th c khc g ta từ mặt phố sang mặt ng khng, coi như l hết kinh doanh lun.

 58. 58

  Anonymous said,

  Moi ban Nhi va cac ban doc them bai nay, dang hom qua tren The Sunday Times:
  http://business.timesonline.co.uk/tol/business/economics/article4227964.ece

 59. 59

  Anonymous said,

  cảm ơn bạn Pham T,

  d rất khng muốn người dn phải khổ v kinh tế cứ đi xuống, nhưng ..”when the going gets tough, the tough gets going”(cng tắc biến, biến tắc thng). Muốn thng phải biến, muốn biến phải cng… Kinh tế cng đi đến chỗ bế tắc l cuối đường hầm ta lại thấy nh sng …chỉ c chnh phủ l sẽ đin ci đầu hơn như by giờ nữa 🙂

 60. 60

  ...=TENTENTEN=... said,

  Mnh bc Tng ở đy th lẻ loi qu. Một mnh bc m ni với cả một lũ phản động th đỡ sao đựơc. Ci bọn ny chng n c biết ci g đu m bc tốn hơi dạy dỗ lm g. Bọn ny ở nứoc ngoi thật đấy nhưng chắc đếch j c việc c khi cn phải sống nhờ trợ cấp chứ thế chng n mới hay tuyn truyền linh tinh no l sụp đổ no l đảo chnh. Ngy xưa bm đt Mỹ chng n c ăn c mặc by jờ ko c chng n quay ra sủa nhặng ln cho đỡ ngứa miệng chứ c việc j lm đu.

 61. 61

  ...=TENTENTEN=... said,

  Buồn cho bc Trấn qu. Em cứ nghĩ bc phải l ngưi thế no chứ thế ny th chn lắm. Ngy trước em cũng lỡ xin cop bi của bc post vo những diễn đn m em tham gia may m min mod ở đấy họ cao tay dẹp lun chẳng thm bnh luận lấy mấy cu. Thế lại ho hay bc nhỉ

 62. 62

  ...=TENTENTEN=... said,

  Cop từ blog của bạn nhi “Bạn ơi, nhn hnh ny th thấy đẹp lắm, nhưng nếu bạn l người phải chạy chiếc xe đạp ny để đi bn kiếm từng đồng bạn sẽ thấy sao?
  Bạn sẽ tự ho Việtnam c văn ha đẹp, hay l đau lng khi cn những người ngho khổ như vậy?
  Cũng giống như chẳng hiểu v sao hnh ảnh ch b chăn tru hay một c gi qu đang gieo mạ cứ được cho l hnh ảnh đẹp, trong khi ch b chăn tru rất muốn mnh được đi học, c gi qu khng muốn mnh phải lm ruộng hay hi rau bắt ốc…. cũng như những người cho những hnh ảnh đ l đẹp cũng chẳng muốn mnh phải chăn tru, phải lm ruộng.
  Bạn ơi! V sao Việt nam cứ cn mi những hnh ảnh ny ? ”

  Haha buồn cưi thật đấy. Bạn ạh ở Mỹ họ ko c những cảnh ny l v những người dn bản địa dn da đỏ đấy bạn “chết hết hoặc phải bỏ đi nơi khc rồi cn đu”

 63. 63

  psonkhanh said,

  Ti c lẽ l một trong những người đọc n đầu tin khi chưa c 1 comment no. Phản ứng đầu tin của tooi l kh chịu, đ định viết comment ngay sau khi đọc nhưng m lc đ khng biết viết g để phản bc lại những l luận của n. Theo thi quen ti giằng cảm xc lại v chờ một thơi f gian đủ để khng bị cảm gic lấn p. Đến nay đ một tuần sau khi bi ny được post ln, ti c mấy kiến sau:
  – Những l luận của bi ny rất chặt chẽ v mang tầm rất cao v su, tuy nhin n chưa đủ thuyết phục để khẳng định rằng thể chế hiện nay sẽ sụp đổ trong vng 2 năm nữa. Ti c niềm tin rằng đảng ta sẽ nhanh chng nhn ra vấn đề để cải tổ như đ từng lm cch đy 20 năm cho d rằng khng thể phủ nhận những g chnh phủ đang lm gy mất lng tin rất lớn. Niềm tin ấy khng l luận được nhưng c lẽ như đoạn cuối của bi viết, đảng sẽ tnh to khi c nguy biến.
  – Ti đnh gi rất cao những tầm nhn về sự giao thoa văn ha v kinh tế cho đất nước, ti nghĩ đy l những vấn đề cần được nghin cứu su để tạo ra 1 chiến lược cho sự pht triển.
  – Ti tn trọng những thi độ tnh cảm ring của tc giả d rằng n ngược lại với của ti. C lẽ tc giả l một người học rộng hiểu su nhưng rất khng c thiện cảm với đảng v nh nước. Ti th rất chn ght những quan tham lm “rầu nồi canh” nhưng ti vẫn nghĩ rằng nguyện vọng của đảng ta khng phải như vậy. C bạn ni cn tắt biến, ti tin rằng vo lc ny đảng sẽ c sự thay đổi cần thiết. Ti nghĩ rằng nếu tc giả viết bi ny với một thi độ thn thiện hơn v gửi đến cc vị lnh đạo đảng v nh nước thay v public n th sẽ được lắng nghe v sẽ c tc dụng hơn.
  – Nhưng ti cũng đồng rằng nếu đảng v nh nước khngc sự thay đổi cần thiết th những nhận định bi quan của bi viết ny sẽ kh m khng xảy ra d thời gian c ko di hơn. Đảng v nh nước đang quyết định v vận mệnh của quốc gia. Nhiều người kể cảti vẫn cn hy vọng, hy vọng đảng đừng để bỏ lỡ.
  Điều cuối cng ti xin gp với cc bạn trn diễn đn ny. Chng ta c quyền ni ln l tr v cả tnh cảm của mnh, nhưng hy tn trọng nhau một cch c văn ha. C những người qui chụp người khc l phản động, gọi bằng chng n, c nhiều người khc phản ứng lại bằng cch chửi người ta ngu v những tnh từ khng nn c. Ti cho rằng những ci v (như khng phải tranh luận) như thế chẳng đi đến đu, cũng chẳng lm sng tỏ v trang bị thm cho chng ta điều g. Chủ blog nn xa hẳn những kiến như vậy.

 64. 64

  Anonymous said,

  bạn psonkhanh ni rất đng, ai cũng c quyền ni ln kiến của mnh, nhưng khng c nghĩa l sỉ nhục nhau, dẫn chứng mấy cu ni hớ hnh của nhau để bu nhau. ti thật khngthấy lm hay ho g chuyện đ cả. bạn nhi tuy c ni hơi nng nhưng đ l sự thật, nếu thử gạn đục khơi trong th ton tốt đẹp cả. cc người khc cũng đều c tưởng đẹp phải khng …? đ l người việt nam, ai lại chụp mũ người ny l việt gian hay phản động bao giờ. thật sự m ni mấy từ đấy đ cũ lắm rồi, đng cho v bảo tng thi, v những từ phn biệt như vậy m hai bn ni nhau hoi cũng chưa xong vo đu, thnh ra đất nước của chng ta vẫn nằm yn như ngy nay.ti cng nhận 2 năm khng đủ để lm sụp đổ chế độ ny được.đi lc chng ta muốn lạc quan v dng những từ ngữ mạnh, thi th coi đ l hy vọng chung đi vậy, c ci để cn hướng tới
  đy l lần đầu tin ti thấy bạn salem ở đy, thật sự đy đu phải chỗ đnh nhau m cần bạn vo ha với bn no đu. anh Tng kia chắc cũng khng cần bạn gip đỡ đu, qua nhiều bi anh ta viết, ti hiểu anh ta hiểu biết nhiều hơn bạn đấy, chng ti lun dng l lẽ thuyết phục lẫn nhau chứ khng phải ăn theo ni leo như bạn. bạn lm ơn chỉ cho ti từ no ni về bạn cho chnh xc ngoại trừ từ mất văn ho được khng nhỉ ?

 65. 65

  Anonymous said,

  Nếu ni ch đng m bảo khng c văn ha th người ph lời ny cũng chẳng c khc kẻ đ vo gọi người khc l phản động v chng n! v cũng chụp mũ người khc m thi.

  Đng l ti khng c ci văn ha chấp nhận đảng v nh nước như bạn. Văn ha của ti l văn ha “dn chủ, tự do v đa đảng” v “thấy sao ni vậy người ơi”.

  Đối với ti, bạn ni như vậy c nghĩa l ch ti khng c văn ha th ci ch đ n c khc g với ci ch ngu đu. Ch người khc ngu l khng c văn ha, cn ch người ta khng c văn ha l c văn ha th thật l tức cười! Cũng đều l ch m. Nếu ch đng m khng c văn ha th suốt cuộc đời chỉ phải khen người ta để c văn ha ? Ti xin “tuyn bố” l suốt cuộc đời ti nếu ch đng ti sẽ ch, nếu ch oan ti sẽ thật th xin lỗi.”. V by giờ ti khng biết c nn chửi thm một người l ngu nữa khng đy, bởi v … c thể tự cho mnh l sng suốt hay khng nếu bảo sự ch nhau l khng c văn ha m chnh mnh cũng đang ch người khc!

  Ti ni người khc ngu. Rồi người ta ni lại l ti khng c văn ha th cũng c nghĩa l ch hay chửi người khc thi, vậy m người ta lại tự gắng ci hay ci đẹp ln người ta mới nực cười!

  Cn nữa, nồi canh m bạn bảo ti thấy n nhiều su hơn l rau! M c thật l c…rau khng đ ??

  k tn,

  kẻ khng c ci văn ha “ch đng m bảo l khng c văn ha”

  Salem : Ừa, “ng” ở Mỹ đ, cứ tự lừa dối mnh tiếp đi!

  bạn tan nguyen : nếu thử gạn đục khơi trong th ton l tốt cả”, th chắc chắn l tốt, nhưng khng c tốt cho chnh phủ CS v những người “vướng vo mc lnin” nn mnh cn chờ đợi nhiều ci email như l Ivan, Salem, v.v.. Hỏng sao … ra đường th phải gặp nắng gặp gi với mưa chứ …thậm ch bo ging nữa ka. Chỉ c điều l mnh c lng tin ở mnh v lng tin ở lập trường của mnh hay khng m thi… Tớ l con gi m cn chịu đựng được th tin l những người con trai cn chịu đựng dễ dng hơn, huống chi đy chỉ l trn lời lẽ thi , những người như nh bo Nguyễn Văn Hải v.v… cn phải chịu nhiều những th thiết hơn ở trong trại giam ka.

 66. 66

  Anonymous said,

  Niềm tin về việc Mỹ “gip đỡ” miền Nam của bạn Nhi thật mnh liệt, thế tại sao khng c chữ CCCP ở trước tn của Bắc Việt Nam, sao khng c một người lnh Trung Quốc hay một người Lnh Nga no đặt chn ln Bắc Việt Nam? Người Nga đ sang tận Đức, Php, Anh để chống pht xt, sao khng thể chống Mỹ ở Việt Nam. V cuc chiến tranh ở Việt Nam l cuộc chiến giữa Mỹ v người dn Việt Nam. Ci niềm tin của bạn khng che giấu nổi sự thật lịch sử đu.
  trẻ em ngho khng c c tiền đi học, khng biết chữ th lỗi đầu tin phải hỏi xem người sinh ra chng ở đu, người đng ra phải nui dưỡng chng giờ đang ở đu? Hay bạn nghĩ l người ta cứ đẻ con ra, người phải nui chng l chnh phủ?
  Tất nhin những người c trch nhiệm khi đ bỏ rơi đứa trẻ th nh nước phải c trch nhiệm cưu mang chng, chnh những người như bạn Nhi đ ko chng ra khỏi sự gip đỡ của nh nước, sau đ ln đy đổ lỗi cho chnh phủ, cho rằng mnh đang lm việc tốt v bắt đầu kể cng sao?
  bạn Tan nguyen , bạn c biết tnh hnh Hong Sa v Trường Sa giờ ra sao khng? Ta cn được bao nhiu đảo, bao nhiu bộ đội ở đảo đ. Từ những năm 2000, Đon thanh nin đ pht động những phong tro may cờ gửi ra đảo Trường Sa, Trần Đăng Khoa đ c một tập bt k Đảo Chm, để ni về những người Lnh giữ đảo. Chẳng hiểu bạn đ may được bao nhiu l cờ, hiểu được những g về lnh đảo. Chỉ thấy dư luận rộ ln th bắt đầu khot su vo mu thuẫn đ thi nhỉ?
  N chiếm vỉa h tất nhin sẽ kh cho ta dắt xe ra vo, khch khứa đến nh, nhưng lm ăn bun bn ta vẫn bun bn đấy thi, cp của ta, thng tin lin lạc vẫn thng suốt, tu bun vẫn vo cảng Nh Rngf, cảng Hải Phng đấy thi. Bộ ngoại giao vẫn đang lm việc, đm phn về lnh hải, chắc l do vai tr của bạn hơi thấp nn khng ai bo kết quả cho bạn thi. Cn mu của nhn dn l thứ qu gi, khng nn đổ mu khi cn c thể ni chuyện bạn ạ. Đừng hung hăng hiếu chiến thế, v tớ chắc bạn sẽ khng cầm sng để bảo vệ đất nước khi qun xm lược đến đu.

 67. 67

  Tèo! said,

  Xin được trao đổi thm đi cht với đc Ivan:

  * “…họ ở qu lm nng, gi cả chẳng lm được việc, nn c người thu họ đến đy nộp đơn kiện hộ, khng mệt mấy m c thm tiền cho con chu…” (@đc Ivan)

  – Nếu đng, chứng tỏ thm rằng x hội VN do đảng CS cai trị đ qu mức suy đồi! V đy chỉ l những chuyện (c thể) xẩy ra duy nhất ở VN hiện nay thi! Một quốc gia tạo được cho người dn một cuộc sống tương đối ổn v khng khốn khổ; người gi được cấp dưỡng chu đo…Th lm sao c thể xẩy ra những điều trớ tru trn?

  – Nếu sai sự thật, cng chứng mnh rằng đảng CS đang mị dn, tung ra những xuyn tạc v tuyn truyền, hầu che lấp những hon cảnh v tnh trạng cng lc cng đng bo động!

  * “…trước ĐSQ Trung Quốc từng c những thanh nin, học sinh biểu tnh v Hong Sa, nhưng liệu bao nhiu trong số đ l thực sự nghĩ cho đất nước, hay họ suy nghĩ như khi ngồi uống nước với ti, rằng “v đ bng Việt Nam qu chn” (@ đc Ivan)

  – Nếu đng, sự thờ ơ của thanh nin VN (trong nước) với hiện trạng của đất nước, l do bởi đu nhỉ? Những tm sự thờ ơ, chn chường đ cho thấy l những thanh nin đ đ mất hết niềm tin vo chnh phủ. Một quốc gia đang bị xm lấn chủ quyền bởi ngoại bang, m lại c những người dn hon ton yếm thế, bi quan…Chứng tỏ rằng đất nước VN, nếu cn tiếp tục bị cầm đầu bởi một đảng duy nhất, chẳng bao lu nữa sẽ li ko cả ton dn vo hố thẳm, b tay vng dạ v đưa cổ ra cho ngoại bang gắn thm xiềng xch!

  – Nếu sai sự thật, đảng v những cn bộ (chưa tỉnh ngộ) đang qu coi thường thanh nin VN! Nếu khng c sự tiếp tay với TC, để đn p khng thương tiếc tới những người yu nước đ, cuộc biểu tnh chống việc cướp đất vừa qua đ l một thnh cng đng kể, của ton thể dn tộc VN (khng phn biệt chnh kiến, trong cũng như ngoi nước) trước sự hung hn v xem thường VN của TC!

  **********
  Chỉ c đng CS l một hai cứ bắt dn “cm ơn đảng, chnh phủ” l tại sao nhỉ?! Nếu ni dn “cm ơn” đảng CS, sự cm ơn đ l cả một chua cht v đau đớn, v “nhờ đảng v chnh phủ” m cả nước VN mới ở trong tnh trạng th thảm như hiện nay!!! Những suy nghĩ của đc Ivan khng lm cho ti giận, nhưng thực sự l rất buồn, v chứng tỏ rằng những gio điều v tuyn truyền của CS (VN, Tầu, Nga) rất nguy hiểm. Nhất l cho giới thanh thiếu nin (cả trung nin), đều trở thnh như những con người đ m qung, mất hết độc lập từ tư tưởng tới hnh động.

  Với một số người khc, qua những suy luận của họ, ti chắc chắn rằng khi đọc phải, mọi người đều nghĩ ngay l họ như những hnh nhn được sản xuất ra từ một l mẫu duy nhất!

  Họ l những người đng thương, khng đng ght.

 68. 68

  Anonymous said,

  bạn ạ, từ mặt đường thnh ra mặt ng th vẫn lm ăn được nhưng thử hỏi c kh khăn hơn so với c mặt đường khng.khng hiểu bạn c nhớ đồng ch Đồng k giấy cng nhận lnh hải của trưng quốc dẫn đến ta mất hết đảo ny đến đảo khc khng nhỉ ? so với hng ngn điều Đảng Ta lm để giữ đất giữ biển th cũng chẳng thể so snh lại được với 1 lần sai st kia. ci bạn bảo phong tro may cờ gửi ra đảo th ti cũng c nghe đến, ti cũng c đng gp cho nh nước ( ở trong nước th từ trẻ con cấp 1 hay cấp 2 đứa no chả phải đng mấy ngn, đến cng nhn vin chức cũng phải hiến một ngy lương…). may th ti c biết may đu, ủng hộ tiền bạc th c, chắc bạn kin tr lắm mới may được ci cờ đấy nhỉ, ti th cứ ra ngoi mua cho tiện, dnh thời gian cn lm việc khc nữa chứ. nhưng rồi mấy ci phong tro ấy cũng chỉ l mang tnh hnh thức thi bạn ạ, khng giải quyết được vấn đề g to tt…
  cn ci bạn bảo l đang đm phn th quả thực hơi bị mất thời gian đấy, hiệu quả chưa thấy đu nhưng những ngư dn của ta th tiếp tục đổ mu đấy, ci đ gọi l g vậy bạn ?
  quả thực ti chỉ l người dn bnh thường, ti khng ti giỏi hơn ai, nhưng khng c nghĩa l ti khng c vai tr g trong x hội ny, cả ton đảng vẫn chỉ l n bộc của nhn dn thi ( liệu cn đng như thế khng ? ), ti c đng thuế cho nh nước gp phần gip nh nước hoạt động đ bạn.vậy ti được g no, tiền ti nhiều hơn hả, hay ấm no hơn hạnh phc hơn những nước trung bnh của thế giới, liệu ti c được yu cầu thằng đầy tớ của ti phục vụ tốt hơn hng đy.
  bạn bảo ti hn cũng được, thn mnh m khng giữ nổi th lo lm sao bảo vệ đất nước.

 69. 69

  le h said,

  Nếu tc giả l người Mỹ v viết về đất nước Mỹ với ci kiểu bi quan v tiếu cực thế ny —> v prison lun. Nếu tự viết th đ l ci nhn m qung, cn nếu sao chp lại th cng m qung hơn.

 70. 70

  psonkhanh said,

  Điều ti lo sợ v nghi ngờ đ bắt đầu xảy ra. Hm qua đọc một bi bo trn Asia Time (http://www.atimes.com/atimes/Southeast_Asia/JF28Ae02.html) ni rằng chuyến đi Mỹ của thủ tướng Dũng vừa rồi l ăn xin (hat-in-hand trip), n lm ti lin tưởng đến một bản tin pht trn VTV 7h tối ngy thứ hai 30/6 vừa rồi. Bản tin ny trch pht biểu của ng TBT Mạnh tại Ban Đối ngoại Trung ương về đường lối ngoại giao của đảng, ng nhấn mạnh rằng đường lối ny phải l độc lập tự chủ chứ khng phải xin xỏ. Bi trn Asia Time đăng ngy 28 th ngy 30 c pht biểu của ng Mạnh như vậy th thật l nguy hiểm. Cơ quan ti đang bn tn xn xao về chuyện ny, về một cuộc đấu đ nội bộ rất căng thẳng c thể dẫn đến việc lm đảng tự tan r.

  Ti khng ủng hộ những chnh sch kinh tế lm lợi phần lớn cho nước ngoi dẫn đến tnh trạng yếu km ngy nay của ng Dũng, nhưng ti cũng khng ủng hộ những phản ứng thi qu của những người chỉ trch ng ấy. Hơn lc no hết phải đon kết lại để vượt qua kh khăn, lấy dn lm gốc, tức bảo vệ lợi ch dn tộc. Chứ nếu đấu đ nhau thế ny th việc dẫn đến sụp đổ sẽ xảy ra cn nhanh hơn 2 năm như bi viết ny nhận định. Đảng hơn lc no hết cần tỉnh to, rất tỉnh to để đon kết ton dn lại. Ti xin mượn diễn đn ny để chuyển những lời ny đến cc vị lnh đạo đảng v nh nước, mong cc anh an ninh trn mạng (nếu c) đọc được những điều ny th hy chuyển ln trn gim. Ti l 1 đảng vin.

  To: chủ bolg. Xin php được mượn blog ny đến ni ln kiến của ti. Cũng xin được php trao đổi với tc giả bi ny (khng biết c phải chnh l anh Trần Đng Chấn khng). Đến hm nay th ti thấy rằng nhận định 2 năm của tc giả cng c sức thuyết phục hơn, nhưng đ cũng l điều m ti muốn gp . Khoảng thời gian ny ty thuộc vo nhiều yếu tố, quan trọng nhất l sự vận động v thay đổi của cc thế lực mạnh đang tc động vo qu trnh vận hnh chẳng hạn như đảng cầm quyền v lực lượng bn ngoi. Nhưng tc động của thức quần chng bn trong cũng rất quan trọng. Bi viết ny c thể tc động mạnh đến đối tượng ny. Do vậy ti tha thiết đề nghị tc giả đừng cng bố những phn tch như thế v n c thể sẽ dẫn đến những tc động tiu cực. Đất nước ta cần sự ổn định m theo ti, tốt nhất l đảng Cộng Sản Việt Nam dẫn dắt sự thay đổi theo xu thế chung mới tại ra sự ổn định được.

 71. 71

  ...=TENTENTEN=... said,

  @ Tan nguyen. Ti ko phủ nhận về trnh độ nhất l về hiểu biết về kinh tế ti cn thua mọi người. Nhưng ở đy chắc chỉ c chủ blog v tc giả bi viết l c trnh độ. Cn lại cũng chỉ xng vo ku gọi vớ vẩn chứ c thm phn tch hay bnh lun j đng gi đu. M cc bc ni l tranh luận thế nhưng ti thấy c những người thua l lại quay sang ch người ny ngu người khc l u tối rồi cần phải nghe mấy người c trnh độ tranh luận để cn mở mang kiến thức. Thế th c j l khc nhau đu.

 72. 72

  Nông Đứt Mạch ặc ặc!... said,

  Nhn dn đừng lo, vụ 3D anh em phe chng ti sẽ giải quyết triệt để. Quyết giữ vững độc lập dn tộc v chủ nghĩa x hội!!! (hội..hội..hội…)
  Quyết khng xin xỏ!!! (xỏ…xỏ…xỏ…)

 73. 73

  4-2morrow said,

  psonkhanh: hy để mọi người được tự do ngn luận, một nhn quyền m đảng v nh nước đ tướt đoạt của người dn từ hơn 30 năm nay. Anh xin chủ blog như vậy chẳng khc no xin chủ blog tự bịt miệng mnh cũng như bịt miệng những người khc. C lẽ anh im lặng như từ đầu l hay hơn đấy.

  Xin nhắc nhỡ anh l ci g cng bt n cng mau bng, hy để n theo hướng đi tự nhin của n.
  Đy l thời điểm giao thoa cho một biến động th tất cả sự thật sẽ được phơi by. Đừng cố tnh chỉ trch người ni sự thật để mọi người khng tin vo. Lm như vậy c thể lừa gạt bọn trẻ cả tin vo cch ni c vẻ như l …”c văn ha” nhưng mục đch lại qu thiếu dn chủ đi ngược lại với xu thế hiện tại. Thế hệ trẻ cần biết sự thật, cng bưng bt lu sự phẫn nộ cng lớn khi họ biết được.

  Đ hơn 30 năm rồi, đảng dẫn dắt Vn vo chỗ tăm tối, anh ku gọi mọi người hy để đảng dẫn dắt tiếp tục cũng rất dễ hiểu, v anh l đảng vin. Sự thay đổi tương lai sẽ l dn chủ, đảng nếu khng kịp thời trao quyền lại cho dn th kh m ni trước được điều g sẽ xảy ra.

  , nghe từ vi blog cc bạn trẻ đ bắt đầu gọi “du đảng nh nước” chứ khng chỉ l “đảng nh nước” nữa rồi.

  Ni đng ra từ chửi ngu vẫn nhẹ hơn từ chửi thiếu văn ha. Chửi nặng như thế với lớp trẻ sẽ khiến chng phẫn nộ hơn đ. Anh chửi bọn trẻ như vậy rồi lại tự xưng l đảng vin, ti thấy anh khiến chng n cng muốn dẹp đảng v nh nước mau hơn đấy.

 74. 74

  Anonymous said,

  Chưa thấy một ci cmt no phản biện bi viết của tc giả, m chỉ ton những từ như PHẢN ĐỘNG, CHỐNG PH hay nặng hơn l PHẢN BỘI TQUỐC – ni thm cho r chứ khng cc bạn lại nghĩ ra TRUNGQ…c…
  C cảm gic hnh như ci giống dn của ti đ trở thnh những nh sản xuất MŨ thật tuyệr vời may cỡ no cũng được, đội ln đầu ai cũng xong, bạn no khng tin xin cứ đọc những cmt của bc IVAN…. – i trời! một vị tự nhận lm việc tại trường ĐH hng đầu của ci đất nước ny khng viết một bi phản biện m chỉ chăm chăm may MŨ, th sao nhỉ = đo tạo = ci ĐNước nay chỉ đo tạo một tầng lớp thợ thủ cng c tay nghề thật kho?
  Cũng xin cc bạn khng đồng với những kiến của IVAN cần c những lập luận chặt chẽ, khng để tnh cảm lấn t hy c những cmt thật hay.
  Xin php v cũng xin lỗi anh Chấn về ci cmt ny. Thnh thật xin lỗi anh.

 75. 75

  Son said,

  Thuc su, toi moi vao doi, chua co cai nhin xau sac ve xa hoi va chinh tri. Tuy nhien ca nhan toi nhan thay vao thoi diem nay chua can thiet phai da nguyen, da dang. Ly do la trinh do nhan thuc cua moi nguoi chua cao, kha nang phan tich van con han che, nen neu da nguyen da dang rat de xay ra hon loan, va nhan dan se rat de bi cac the luc ben ngoai ben ngoai loi dung. Toi vi du truong hop o Tay nguyen. Nguoi dan o do bi loi dung do thieu hieu biet, chi can moi nguoi nhan duoc 10.000 vnd da san sang noi loan. Tuy nhien toi cung thua nhan DCS cung boc loc rat nhieu sai lam trong van de dan chu, nguoi dan hoan toan ko co quyen duoc noi, ko co quyen duoc the hien y kien cua minh. DCS can phai tu thay doi minh. Neu ko tu thay doi minh, thi toi thua nhan la y kien cua chu Canh la hoan toan dung, DCS tat yeu se tu dao thai minh.
  Do Minh Son

 76. 76

  Anonymous said,

  kin của bạn Sơn chỉ l kiến rất chủ quan. Nếu như bạn cho rằng trnh độ nhận thức của dn ta hạn chế, vậy thử hỏi đ l do đu? Do miền Bắc hơn 60 năm dưới quyền cai trị của ĐCS (hơn 33 năm ở Nam VN), nếu cứ thế th 100 năm nữa vẫn bảo l dn ta co dn tr cn thấp nn chưa thể dn chủ đa nguyn được? Thế đấy, gio dục “v lương tm” của ĐCS đ chỉ tạo ra lớp lớp người “nhận thức han chế” thi sao thưa bạn? Ngho, hn m cũng khng dm cất ln tiếng ni đi ci quyền chnh đng của tạo ha, đi cng bằng về cho chnh mnh th l XH kiều g hả bạn?Cũng xin thưa với bạn l hớn 60 năm trước, ĐCS cũng treo ci khẩu hiệu “snh vai với cc cường quốc 5 chu” để li ko quần chng, đến nay, hiện thực lm mọi người đều nhận ra rằng đ chỉ l sự “li ko v lợi dụng” thi nh, n thực chất c phải l sự lừa đảo khng? Dn tộc VN c sự cần c chăm chỉ, lại sng dạ, đồng thới lại khng bị yếu tố tn gio cực đoan chi phối. Hiển nhin, dn tộc đ c mầm mống tốt cho chế độ dn chủ đa nguyn. Trước đy, cơ chế “bao cấp” khi bị xa bỏ lm nhiều người lc đầu phản đối hoặc tưởng như mọi thứ đ đến đường cng, nhưng cho đến nay,ai cung phải thừa nhận đ l “cởi tri” đ thi? “Cởi tri” như vậy l nấc thang đầu tin của dn chủ. Hy chấm dứt chế độ độc ti ton trị gắn liền với tham nhũng ton bộ v cơ chế xin cho, hy trả lại sự cng bằng cho đại bộ phận nhn dn thng qua hnh thức dn chủ đa nguyn đi!Quyền lm người của dn tộc VN cần phải được tn trọng. Cng bằng- dn chủ- v quyền lm người khng để kẻ độc ti ban pht hoặc l một ngy kia n tỉnh ngộ ra v “tự đo thải mnh”. Đ l cả qu trnh đấu tranh, nhất l bằng l luận, nhn thức khoa học v nng cao dn tr, m muốn vậy, điều đầu tin l phải c knh thng tin độc lập (bo ch độc lập với chnh quyền chẳng hạn…). Tất nhin, một dn tộc đ trải qua nhiều thập kỷ nội chiến th cần một cuộc đấu tranh trong n ha v bất bạo động.

 77. 77

  Anonymous said,

  Đọc xong ci bi ny thấy gh qu http://quachdaica.vodoi.net/ (Bạo động kinh hong ở TQ v ci chết của em gi 15 tuổi). Bọn TQ thật l đng gh tởm. Cứ đ ny chnh phủ TQ sẽ kh tồn tại lu. Như vậy cũng tốt cho VN, chng n rối ren th t c thời gian xm chiếm VN.

 78. 78

  psonkhanh said,

  To: bạn Bush, tự do ngn luận l tự do ni ln kiến của mnh kể cả những lời khuyn cho người khc. Ti c quan ngại xuất pht từ suy nghĩ của ti m ti cho rằng một lời khuyn như vậy l cần thiết. Chứ ti khng ngăn cản, m cũng khng c quyền ngăn cản, hoặc c quyền đi nữa ti cũng sẽ khng ngăn cản người khc. Ti vẫn bảo vệ quan điểm của mnh về việc lo sợ một sự mất ổn định đất nước c thể tạo ra, n sẽ lm ảnh hưởng đến tất cả mọi người khng ring một ai. Ti hon ton đồng về xu thế tất yếu sẽ pht triển đến việc dn chủ v nhn quyền su rộng. Nhưng con đường đến đ th khng nước no giống nước no. Nếu đi vo một con đường khng tốt th ci gi phải trả l rất lớn để c được dn chủ cuối cng. Tại sao chng ta khng lm sao để c đượckết quả tốt nhất? Bạn c quyền khng tin vo đảng nhưng ti vẫn c quyền hy vọng vo đảng của ti.

  Ti đồng với lập luận của tc giả bi ny về ảnh hưởng của lnh đạo Đặng Tiểu Bnh dẫn đến Thin An Mn, ở Việt Nam cụ V Văn Kiệt cũng đ l một lnh đạo thnh cng v cũng đ k những nghị định cho php giam giữ người khng xt xử khi cn tại chức, d rằng đến cuối đời, khi m rời khỏi vị tr quyền lực cụ đ c những pht biểu khc hẳn với những g cụ đ k, cụ ku gọi đối thoại với những người bất đồng chnh kiến. Nhưng ci ti khng đồng l ở chỗ nguyn nhn su xa tại sao Đặng Tiểu Bnh lại ra lệnh đn p đẫm mu như vậy, tại sao cụ Kiệt phải k một cc nghị định như thế? Đ chnh l để giữ sự ổn định trong một giai đoạn nhất định m nếu khng kiểm sot được sẽ dẫn đến sự rối loạn. Đnh rằng ti đồng với tc giả bi ny rằng ci cơ chế tự điều chỉnh bằng dn chủ sẽ giải quyết vấn đề ny tốt hơn, nhưng ci cơ chế đ lm g đ c vo ci thời điểm của Thin An Mn v của lc cụ Kiệt k nghị định?

  Tnh hnh by giờ cũng vậy, chng ta chưa c dn chủ đng nghĩa, vậy th lm sao c ci cơ chế tự điều chỉnh đ. Vậy nếu c những bất ổn, ci g sẽ điều chỉnh n? Nếu khng l bạo loạn rồi buộc phải dẫn đến đn p bằng bạo lực th sẽ l ci g? Xin bạn chỉ ra cho ti.

 79. 79

  Anonymous said,

 80. 80

  4-2morrow said,

  to psonkhanh: Ti nghĩ ti đ ni hết trong comment vừa rồi m anh khng đọc kỹ đ thi.

  1. “Đảng khng kịp thời trao quyền lại cho dn th kh ni việc g sẽ xảy ra.” Cu ny muốn ni đảng nn trước khi dn bạo loạn th trao lại quyền cho dn. Rt lui về lm một đảng trong đa đảng m người dn nếu muốn họ sẽ bỏ phiếu v c ghế ngồi trong quốc hội. Đ l theo thể chế dn chủ.

  2. Tnh hnh by giờ Vn khg hề c nhn quyền. Chnh phủ Cs đ lừa dối thế giới, đ k tn vo bảng nhn quyền quốc tế đồng với thế giới l người dn Vn c nhn quyền nhưng đảng bắt giam nh bo khng cho nh bo được “tự do ngn luận”, bắt giam cc phần tử tr thức, linh mục v tu sĩ khng cho “tự do lập hội, hoạt dộng tn gio” v.v… Chỉ kể sơ sơ l đ thấy chnh phủ CS vi phạm hai nhn quyền rồi.

  Những g ghi trn cho thấy bao nhiu năm nay chnh phủ vẫn dng bạo lực với người dn, nếu anh lo ngại dn chủ phải trả ci gi qu nhiều xương mu th tất cả nằm ở nơi chnh phủ. V trước tin dn chng dĩ nhin l chỉ c những cuộc biểu tnh bất bạo động, từ nhỏ, rồi đến lớn… Lc đ c một cuộc Thin An Mn hay khng l do đảng c qu yu ci ghế ngồi của mnh m vốn dĩ giữ cũng đ chỉ lm hại dn hại nước để rồi ra lệnh đn p đẫm mu m thi.
  Cho nn c bạo loạn v đn p bằng bao lực hay khng th anh hỏi đảng của anh chứ sao lại hỏi ti?

  Chnh phủ nếu tn trọng thế giới cũng như tự tn trọng mnh, sẽ trả nhn quyền m chnh phủ đ cướp đoạt của người dn. Đề nghị với dn đất nước sẽ theo thể chế dn chủ. Đ l cơ chế tự điều chỉnh duy nhất m khng c bạo lực. Chỉ e đảng qu yu ci ghế ngồi của mnh v khng thể chn thật với chnh mnh v với dn chng để c thể nhn nhận sai lầm v thay đổi thể chế chnh trị đ thi.

  Ti khng biết anh tin vo đảng của anh điều g, rằng đảng sẽ khng dng bạo lực đn p v đề nghị với dn theo thể chế dn chủ hay l tin l đảng sẽ khng cần dn chủ vẫn đưa đất nước đi ln trong tương lai d mấy chục năm nay chỉ thấy đưa đi xuống? Anh tin vo đảng của anh m anh khng đi hỏi đảng của anh, anh ở đy biểu hiện anh đang hoảng sợ v lo lắng… Ti lại xin nhắc nhở anh một lần nữa, “Coi chừng sợ ci g th ci đ sẽ đến, v cng sợ th n cng đến nhanh”. Anh cứ bnh tĩnh về ni với đảng của anh đừng đn p bằng bạo lực th sẽ khng c một thin an mn đẫm mu l được rồi. Đừng lo l dn chng c nhận thức chưa cao, m hy lo đảng c nhận thức cao hay khng. Chứ ti thấy anh Son g đ, ni nhận thức mọi người chưa cao rồi đem v dụ một thiểu số dn ở Ty Nguyn chưa cao m khng biết rằng tự mnh đ phản cng lại lập luận của mnh rồi. Dn ở Ty Nguyn lm sao đại diện cho mọi người được?? Nhưng m những điều anh Son đ ni chỉ cần dng đầu c suy nghĩ một t l khng thể tin được rồi. Đng như anh ấy tự nhận chưa c ci nhn su sắc về x hội v chnh trị. Hy vọng anh ấy khng l một đảng vin.

  , Rất mừng anh, 1 đảng vin thấy sự pht triển đến dn chủ v nhn quyền l tất yếu.

 81. 81

  psonkhanh said,

  To: Bush

  Bạn nhn vấn đề theo suy nghĩ của bạn, ti khng cho l sai nhưng n qu l tưởng v thực tế by giờ khng như vậy. Cần phải hiểu rằng những lnh đạo đảng v nh nước họ c cch nhn khc khng giống cả ti lẫn bạn. Vấn đề ở chỗ l cc vị đ nghĩ rằng lm như vậy l tốt, cần phải siết chặt chuyn chnh hơn nữa, khi cần phải sử dụng cng cụ chuyn chnh v sản để ti lập trật tự. Ti rất hiểu rằng họ hiểu như vậy l tốt cho đất nước chứ khng hẳn l họ muốn thể hiện quyền lực c nhn. Quan điểm c nhn ti khng đồng với suy nghĩ đ nhưng rất kh để thay đổi suy nghĩ của những người đ thnh cng trn những vị tr cao nhất, giống như lập luận của tc giả Canh trong bi viết ny.

  Vậy th nếu dn chng bạo loạn th kh thể trnh khỏi một cuộc đn p khốc liệt. Những điều ny sẽ cng đưa đất nước đến chỗ bi đt. N cũng c thể sẽ pht triển tới mức đảng sẽ bị lịch sử phn xt v dẫn đến chỗ mất cả quyền kiểm sot, nhưng chẳng ai được trong một hon cảnh như vậy cả.

  Điều ti tin vo đảng l cn c những con người thực sự tốt, yu nước v c trch nhiệm với nhn dn. C thể những người ny khng đang ở những cương vị cao nhất nhưng họ chiếm số đng đủ sức tạo ảnh hưởng ln những quyết định về đường hướng thay đổi ph hợp với xu thế pht triển đặt trn lợi ch của quốc gia v dn tộc. V ti cũng hy vọng rằng đến những thời điểm quyết định họ sẽ tập hợp lại để tạo ra một sự chuyển biến tch cực. Đ l niềm tin của ti, ti khng tin rằng một đảng đ hơn 70 năm với bao nhiu thử thch, kinh nghiệm thnh cng lẫn thất bại lại khng thể đủ sức để nhận ra những vấn đề của mnh v dn tộc, nhất l vo lc nguy biến.

 82. 82

  4-2morrow said,

  to psonkhanh: Những g đảng đ lm m l nghĩ tốt cho đất nước th những g đảng biết thật qu nng cạn (nếu khng ni l ngu đần), v nhn những hậu quả của việc đảng lm từ mấy chục năm nay l đất nước đi xuống một con dốc khng phanh.

  Đảng c yu nước v c trch nhiệm với nhn dn hay khng th cứ nhn vo đất nước ta hiện nay th biết. Khốn khổ ngho hn! Đảng ni yu nước đ 70 năm rồi m chỉ thấy sự chnh lệch giu ngho giữa đảng v …b đảng của đảng với người dn thi.

  Ti nghĩ cả ti v anh đều thừa hiểu l trong lng dn đ căm hận đảng lắm rồi, họ nguyền rủa đảng từng ngy v chỉ chờ thời cơ lật đổ m thi.

  Cn nếu như mục đch của anh chỉ l muốn đem sự đn p bằng bạo lực m chnh phủ ra để hăm dọa người dn để họ khng đảo chnh th ti nghĩ anh hoi cng. V người dn Việt sẽ khng qu tnh mạng mnh m mở mắt nhn đất nước ngy cng đi xuống trong tay của bọn cầm quyền khng c nhn quyền v dn chủ. Người dn Việt thực sự yu nước đng nghĩa hơn đảng sẽ đứng ln, vấn đề chỉ cn l thời gian m thi. Hai năm, ba năm, hay ngy mai khng ai biết được, khi thay đổi l thay đổi, đừng thấy bề ngoi chưa c g m bảo 2 năm l sớm. Người dn đ thức được rằng nếu để đảng tiếp tục cầm quyền th đất Vn sẽ phải : Một lọt vo tay Trung Cộng (nếu theo đường lối phe ng Mạnh), cn hai l người dn sẽ lm n lệ bn mu cho cc nh đầu tư nước ngoi (phe ng Dũng). Người dn đ đến lc khng chỉ tiếp tục tm cch ra nước ngoi, v những người ở lại trng mong vo những người đ ra đi để mogn cuộc sống tốt đẹp hơn. Ngay cả trong lẫn ngoi đều sẽ đứng ln gầy dựng lại đất nước Vn của mnh. M việc trước tin l sẽ buộc chnh phủ tự rời ngi.

  Xin lỗi nếu ti ni ra điều ny lm một người yu nước như anh lo sợ hơn. V ti cũng thng cảm cho anh trt l đảng vin phải tiếp tục đặt niềm tin nơi đảng m mang nỗi lo sợ cũng chm theo đảng trong nay mai.

 83. 83

  Anonymous said,

  Salem : muốn tớ khng chửi ngu th hết ngu đi! Ci l của Tng l l con lừa. Lc th ni người ngho khổ th đến sở Lao Động, Thương Binh X, lc th bảo chnh phủ khng c trch nhiệm cưu mang người dn . Tng ni xong tự nghe lại m khng mắc cười mnh mới tếu lm đ. Tớ m l …ng nội Tng tớ phạt n ngồi diện bch 3 năm đọc lại lịch sử Vn v thế giới v tự đi tm hiểu tại sao người miền Nam đi tập kết ra Bắc.

 84. 84

  Mr DC said,

  Sau mấy chục năm DCS nắm chnh quyền, 1 bộ phận lớn dn VN đ bị liệt khng về thức dn chủ. Thậm ch họ cn ko hiểu 2 chữ dn chủ nghĩa l g nữa th lm sao họ c thể đấu tranh đi dn chủ. 1 kẻ ngu ko thể cai trị 1 người khn, vậy th chỉ c 1 cch duy nhất l phải biến những người khn thnh kẻ ngu hơn mnh hết th mới c thể cai trị được n. Ni t hiểu nhiều… cố tnh khng chịu hiểu th cũng đnh vậy…

 85. 85

  Anonymous said,

  Cho mọi người, e(xưng e cho dễ xưng h v chắc e t tuổi hơn nhiều người). E đ đọc cc bi a của a Chấn v đọc TẤT CẢ cc comments. E chỉ c suy nghĩ 2 đi thế ny thi:
  + E hơi lạ v ko thấy tc giả của blog viết comment, cứ như l đưa 1 bi ln để cho mọi người tranh luận rồi ngồi nhn, e rất mong nghe kiến của chnh tc giả, người đ c rất nhiều bi viết hay.
  + BUỒN, phải ni l RẤT BUỒN, chng ta đều l thế hệ trẻ, cng mang trong mnh “lng yu nước”, nỗi lo lắng về tnh hnh đất nước. vậy tại sao ko ngồi lại, cng lắng nghe những quan điểm (tri ngược) để rồi tm 1 tiếng ni chung. Người ta thường ni “Xuất pht điểm ko quan trọng, ci chnh chng ta cng nhn đến 1 tương lai”. E tin l những người đọc bi của a Chấn đều mang trong mnh nỗi khắc khoải “Lm sao để đất nước VN tiến ln, thot khỏi khủng hoảng v pht triển bền vững”. Đ chẳng phải l tương lai m tất cả chng ta cng hướng đến hay sao?

  E đọc comment của nhiều người v cũng hiểu ra nhiều điều. Đặc biệt e ấn tượng với a Ivan. E thấy a giới thiệu l ở trường Kinh tế đng khng ạ? Cho php e được hỏi a l gio vin, gio vin mới ra trường hay l sinh vin vậy ạ? E cũng đ từng l sinh vin Đại Học Kinh Tế Quốc Dn. Sau khi học ở đy 2 năm, e đi theo học bổng chnh phủ Nhật về đo tạo ngưồn nhn lực cho Việt Nam thường được biết giới ci tn học bổng MEXT, ai học ở Nhật hay VN đều biết đến học bổng ny, thời gian học ở trường e lm Ph B Thư Lin Chi đon, v đang trong diện kết nạp Đảng. do đ e hiểu những suy nghĩ của a v giống như cc ni của nhiều a chị khc tham gia viết comment cho entry ny e cũng “xuất thn Cộng Sản, v đc Cộng Sản nui dưỡng”. Điều e chỉ ngạc nhin về cch m a comment thi. E xin lỗi l phải nhận xt thế ny, a hy thử xem lại cch ni chuyện của mnh trước đm đng. A c kiến của mnh, hy nu ra 1 cch khch quan, đu cần phải lm mọi chuyện căng thẳng ln thế? E cũng thấy số lượng comments rất lớn của a, nhưng tiếc rằng ngược với mong đợi của e, cc comments ko hề mang tnh chất l của 1 người thuộc về trường kinh tế lớn nhất của đất nước. Ci e mong đợi ở cc comments của a l nhưng phn tch đứng vế kha cạnh kinh tế chứ ko phải việc bới mc lịch sử, sự kiện để chứng mnh lập luận của mnh l đng. E hi vọng cc comments sau sẽ c nhiều phn tch thiết thực hơn.

  Em nhận thấy c 2 luồng thng tin l thế ny, 1 bn đặt dấu ? cho sự tồn tại của ĐCS (theo cch mọi người gọi l “phe cấp tiến”) v 1 bn như a Ivan (Phe “bảo thủ”). Về vấn đề lịch sử v chnh trị e ko dm đưa kiến ra v e thấy mnh cn non nớt. E chi muốn ni vi điều thế ny:

  +Cc a chị bn pha “cấp tiến”: Theo e l con người khng ai l hon thiện, cc thế chế chnh trị do con người tạo ra v thế cũng ko thể hon thiện. Do đ, vi sao chng ta cứ phải bới mc việc ĐCS ko lm đc j, cn sai st j…Nếu mọi người thực sự nghĩ cho đất nước, hay đưa ra 1 giải php hay 1 kế hoạch no đ thiết thực hơn xem. V nếu giả sử theo của cc achị, nếu sự tồn tại ĐCS l ko cần thiết, xa bỏ n đi, th sẽ phải thay thế bằng j, v lm thế no để đất nước tiếp tục pht triển??? E nghĩ đừng dừng ở chỗ h ho “Tẩy chay CS, thiết lập dn chủ” .
  +Cc a chị bn “bảo thủ”: Hy lắng nghe kiến của mọi người, e xin đừng mới bt đầu đ dng cụm từ “phản động”. Thời đại ny l thời đại của thng tin, c thng tin l c tất cả. Vậy chng ta chỉ cần lm 1 việc thật đơn giản l kiềm chế mnh l lắng nghe những điều chưa biết, hy nhn vấn đề từ nhiều gc độ, trong nước v ngoi nước.

  E chỉ comment thế thi, e cũng xin khng tranh luận với ai cả, bởi ngay trong bản thn e cũng đang diễn ra những tranh luận gay gắy rồi. E nghĩ thời gian để viết comment, để lật lại lịch sử ci cọ nhau chứng minh lập luận mnh đng, nn đầu tư cho việc nghin cứu lm cch no đế đt nước c thế thot khỏi giai đoạn kh khăn ny…

  Điều cuối cng e muốn ni, “chng ta l ae 1 nh”. Cảm ơn mọi người đ đọc comment. ^^

 86. 86

  Anonymous said,

  đề nghị bạn Bin1302 vo blog của bạn Nguyễn Tiến Trung đọc về nhn quyền l g.

  http://blog.360.yahoo.com/blog-i3Ms.X8lfKiENe1VLHg8?p=765

  Cu trả lời cho cu hỏi dẹp đảng Cs th thay thế bằng g th moi người đ ni nhiều lắm rồi. Đ l dn chủ.

  Đề nghi bạn tm hỏi về dn chủ rồi bạn sẽ hiểu được đất nước sẽ pht triển thế no.

  Cũng điều cuối cng tớ muốn ni l “Chng ta l anh em một nh” cho nn c đứa em hay ng anh b chi no …ngu tớ sẽ ni cho người đ biết, vậy mới l anh em, anh em m ngu th mặc kệ ngu th …lm người dưng cn hơn !

 87. 87

  Anonymous said,

  @Nhi:
  Đng, chng l ae 1 nh ;)) Nhưng thực tế trong gia đnh tớ, ko bao h người trong gia đnh với nhau lại được php dng từ “ngu”. Bản thn tớ cũng tự thấy rằng từ khi sinh ra đến h tớ cũng chưa từng dng từ “ngu” đối với người khc, ngay cả nhưng người ko quen biết. ^^
  V tớ tm niệm rằng dng từ đ đi với người khc mnh đ tự đặt mnh ln trn, v khi mnh đ ở thế bn trn th sẽ tự cắt đi chnh ci tnh thần học hỏi, cầu tiến ngay trong bản thn mnh.

  Bạn Nhi c nghin cứu về Đạo Phật, hay ch t đ trch 10 điều răn của Phật trn blog, chẳng lẽ lại ko thấu hiểu điều đ sao???

  Tớ nhn link m Nhi gửi tớ cũng đon l link dẫn đến Tuyn Bố Nhn Quyền 1948 của Lin Hiệp Quốc đng ko? (T nữa sẽ check lại, sợ ni hớ ^^)

  “Cu trả lời cho cu hỏi dẹp đảng Cs th thay thế bằng g th moi người đ ni nhiều lắm rồi. Đ l dn chủ.”

  Cu ny của Nhi đng, qu đng, đng nhất l ở chỗ “moi người đ ni nhiều lắm rồi.” ^^

  Nhưng ngay ở comment pha trn tớ đ viết “xin đừng dừng lại ở chỗ h ho”tẩy chay CS, xy dựng dn chủ”.”. C lẽ Nhi chưa đọc kĩ chăng?

  Ci tớ muốn hỏi Nhi đ l:
  1/ Nhi muốn xa bỏ 1 chế độ, Nhi sẽ lm như thế no???
  Nhi bảo: “Dn chủ”. Vậy :

  2/ Trong tnh cảnh hiện nay Nhi sẽ định thiết lập dn chủ như thế no?

  Nhi từng comment cho rằng “c bạo loạn lật đổ cũng tốt”. Ukie, mặc d tớ th nghĩ bạo loạn lật đổ th người chịu khổ đầu tin l Nhn Dn. Nhưng để bạo loạn th…

  Nhi định tiến hnh bạo loạn thế no?
  Lực lượng no lm nng cốt, phương thức tiến hnh ra sao, l ai hay tổ chức no sẽ đứng ra lnh đạo. Ai sẽ đứng ra trước dư luận thế giới, ai sẽ l người chịu trch nhiệm trc Nhn Dn?
  V nếu bạo loạn lật đổ thnh cng…
  Sẽ xy dựng thể chế mới như thế no??? Đường lối chnh sch mới sẽ ra sao v…

  3/ Liệu Nhi c thể đảm bảo rằng thể chế chnh trị mới sẽ cng bằng hơn, c tnh chất dn chủ hơn cho Nhn Dn?
  Đy cũng chnh l điều m nhiều người dn đ, v đang tự hỏi chnh bản thn mnh. Mnh sẽ đấu tranh, nhưng ai hay tổ chức no c đủ uy tn để đứng ra đảm bảo rằng cuộc sống người dn sau “cch mạng” sẽ đưọc cải thiện???Ai v tổ chức no???

  “Cu trả lời cho cu hỏi dẹp đảng Cs th thay thế bằng g th moi người đ ni nhiều lắm rồi. Đ l dn chủ.”

  Tớ đ nghe cu ni ny qu nhiều rồi. Tớ cũng đ đọc rất nhiều sch về dn chủ rồi. Nhưng tớ nhận ra rằng, cấu ni ny chả khc no.

  1 bi ton hnh học lin quan đến tam gic, tớ muốn nhờ Nhi giải hộ. Nhi bảo tớ về m tm đọc lại định nghĩa về tam gic..???

  Những điều tớ ni ở trn ko phải mục đch tạo cho mọi người cảm gic hay đổi chế độ kh khăn như thế no. M chỉ muốn mọi người khi ni ra, hay suy nghĩ su hơn, hy suy nghĩ kn kẽ trước khi ni…

  “xin đừng dừng lại ở chỗ h ho”tẩy chay CS, xy dựng dn chủ”.

  PS: rất thik đc tranh luận với Nhi. ^^

 88. 88

  Anonymous said,

  Bạn Bin , bạn đ bm qu xc vo từ ngữ nn khng hiểu được chnh tớ th dụ rồi. Tớ …khng nở mắng bạn ngu nhưng tớ thấy bạn cũng …chưa cho tớ thấy bạn khn g ro! Cứ như vậy d bạn thch tranh luận với tớ, tớ cũng sẽ lm biếng đ!

  Tớ th l v mục đch tốt. Mắng ngu l v người đ ngu ở điểm đ biểu hiện ra l ngu chứ khng phải mnh hơn người ta ton diện. Ngu qu khng những mắng ngu m cn wnh nữa l khc. Khng wnh ra đường thin hạ wnh cng th lương hơn. Nhất l xấc lo như Tng đ! Cho nn anh em trong nh th dng cch no cũng được, miễn l gip người đ hiểu thi. Tớ đ ni tớ thấy sao ni vậy …người ơi chứ …cc…:) cần lựa chữ hay chữ đẹp để người ta thấy tớ hay ho.

  Ừa, tớ c học cht cht về đạo Phật, Đạo Phật ni con người v minh v ngu si lắm cho nn khổ. Cho nn tớ c ni khắp thin hạ v minh v ngu si th cũng chẳng c sai được.

  Mnh đọc kĩ lắm rồi chứ, thấy bạn hỏi dẹp đảng th thay thế bằng g, rồi lại bảo. “xin đừng dừng lại ở chỗ h ho”tẩy chay CS, xy dựng dn chủ”.”

  Tớ thấy ban hỏi rồi tự trả lời cho mnh, tớ lại khng nở mắng bạn ngốc nghếch m đ chỉ lập lại cu trả lời đ thi! Thấy người ta tốt khng vậy m bạn lại p người ta phải …

  Bạn Bin , tất nhin l mnh sẽ khng dừng lại ở chỗ h ho rồi. Ci tiếp theo của h ho sẽ l dẹp đảng CS đ, v ci tiếp theo l lập dn chủ. Muốn bước bước thứ hai ta phải bước bước thứ nhất chứ. V dĩ nhin l cc bc lớn đ biết được sau khi dẹp chnh phủ Cs rồi th sẽ pht triển đất nước ra sao, chỉ l cc bc ấy khng thm vo đy ni với mnh thi.

  Mnh đề nghị ban về đọc về dn chủ bởi v thiết lập được dn chủ th bao nhiu cu trả lời cho tất cả cu hỏi như l thể chế chnh trị mới c cng bằng hơn khng của ban đều được giải đp. Những cu hỏi ny ni thiệt nhe, chỉ lm tớ thấy bạn chưa (chịu?) hiểu v nhn ra ci lợi ch của dn chủ. Thi chắc bạn cứ ngồi chờ c dn chủ rồi bạn sẽ thấy đi !

  Cn mấy cu hỏi sau đy của bạn …tớ lm sing trả lời một cht xu n.

  1/ Nhi muốn xa bỏ 1 chế độ, Nhi sẽ lm như thế no???

  -Bạn bảo đ đọc hết comments rồi m! Phải đứng ln đi hỏi dn chủ v đa đảng để xa bỏ chnh phủ độc đảng, độc ti, ..độc c kia đ.

  2/ Trong tnh cảnh hiện nay Nhi sẽ định thiết lập dn chủ như thế no?
  – Sao lại hỏi l Nhi? Cu hỏi ny lại cũng cho tớ thấy bạn chưa hiểu dn chủ l g. Dn chủ khng phải một người thiết lập, m l ton dn thiết lập, vậy mới gọi l dn chủ !!!!

  Nhi từng comment cho rằng “c bạo loạn lật đổ cũng tốt”. Ukie, mặc d tớ th nghĩ bạo loạn lật đổ th người chịu khổ đầu tin l Nhn Dn. Nhưng để bạo loạn th…
  Nhi định tiến hnh bạo loạn thế no? Lực lượng no lm nng cốt, phương thức tiến hnh ra sao, l ai hay tổ chức no sẽ đứng ra lnh đạo. Ai sẽ đứng ra trước dư luận thế giới, ai sẽ l người chịu trch nhiệm trc Nhn Dn? V nếu bạo loạn lật đổ thnh cng…
  Sẽ xy dựng thể chế mới như thế no??? Đường lối chnh sch mới sẽ ra sao v…

  – Khng c chuyện Nhi tiến hnh bạo loạn, m l ton dn đứng ln tiến hnh. Lực lượng ngay nơi người dn ..

  Tổ chức l …b mật …ni ra ở đy chnh phủ CS tm cch m st sao ? v …mấy cu hỏi sau th bạn đợi đi, thời gian sẽ trả lời ! Dn đang khổ, đến khi khổ cng cực sẽ đứng ln đảo chnh, nếu phải bạo loạn để được sướng th ci khổ lc bạo loạn c g để sợ trong khi cả bao nhiu thế hệ sau sẽ được hưởng hạnh phc của dn chủ. Trả lời tới đy tớ muốn …mắng bạn rồi đ ! Nhưng tớ …..tha cho đ !

 89. 89

  Anonymous said,

  (tiếp theo…)

  3/ Liệu Nhi c thể đảm bảo rằng thể chế chnh trị mới sẽ cng bằng hơn, c tnh chất dn chủ hơn cho Nhn Dn?

  – Tất nhin rồi ! 🙂 Hỏi cu ny chứng tỏ bạn chưa tm hiểu đủ về dn chủ.

  Đy cũng chnh l điều m nhiều người dn đ, v đang tự hỏi chnh bản thn mnh. Mnh sẽ đấu tranh, nhưng ai hay tổ chức no c đủ uy tn để đứng ra đảm bảo rằng cuộc sống người dn sau “cch mạng” sẽ đưọc cải thiện???Ai v tổ chức no???

  – Đng thời cơ tự khắc mọi người sẽ biết. Cố m kin nhẫn dằng lng thắc mắc đi! Bạn cứ tạm thời hnh dung l sau khi xa thể chế độc đảng CS th sẽ c nhiều đảng đứng ln, v mỗi đảng một chủ trương pht triển đất nước với trọng tm khc nhau v lc đ họ sẽ trnh by với người dn v người dn sẽ bỏ phiếu bầu cho đảng no họ thấy thch hợp v đng. Đảng đ sẽ hướng dẫn đất nước theo ước nguyện của người dn, nếu đảng khng lm như lời họ đ hứa th người dn lại khng bầu nữa trong nhiệm kỳ tới. Thể chế ny do người dn quyết định nn rất l cng bằng… cho nn đảng no đi chăng nữa muốn chấp chnh phải V DN rất l đng nghĩa v họ sẽ lm việc cho dn. Thể chế chỉ một đảng thi đường lối của họ ra sao người dn khng thể bầu đảng no khc hơn đảng đ l độc ti, cho đi bầu v bỏ phiếu nhưng chỉ một đảng thi th rất l …ba xạo v c chớn.

  Nếu bạn c những thắc mắc khc nữa tớ giới thiệu bạn hỏi wait & see nhe. Tớ v nghĩ bạn thật tnh muốn biết th tớ giới thiệu v đ trả lời những g tớ biết, cn bạn chỉ muốn tranh luận cho vui hay để thấy bạn cũng giỏi tranh luận hay g g đ đ th tớ xin lỗi sẽ chẳng lm bạn hi lng được đu. Cn nếu bạn muốn xy dựng đất nước mnh tốt đẹp hơn bằng thể chế dn chủ th mnh c thể lm bạn v trao đổi. V mnh sẽ l một trong những người đứng ln đi hỏi đa đảng v dn chủ trong đon người đ một ngy mai để cng chịu cay đắng với nhau. Cn như bạn cứ muốn m ci trung thnh với đảng nh nước th đừng …chường mặt ra… cho tớ thấy, tớ sẽ mắng cho l ngu đ!

  , hỏi ci ny ngoi lề t : c ai ghẹo bạn l Bin ..Laden chưa ? 🙂

 90. 90

  Anonymous said,

  @Nhi:
  ^^…suy nghĩ 1 lc rồi mới viết ci comment ny… v đừng nghĩ tớ mất thời gian để viết mấy ci comment di di thế ny chỉ để giải tr ^^ … Thực ra những cu hỏi tớ đặt ra chỉ l tượng chưng thi, tại theo suy nghĩ tớ, con đường xa bỏ 1 chế độ cần những bước như vậy. Cũng ko nghĩ l Nhi sẽ trả lời thẳng vo từng cu hỏi như vậy, anyway, đặt cu hỏi v được trả lời, thế l vui rồi ^^.
  …thực sự vẫn muốn tranh luận tiếp… nhưng sực thấy tớ đang ngồi bn về vấn đề của cả dn tộc trong khi cc kế hoạch của bản thn th vẫn cn dang dở. Tự thấy mnh nực cười ^^…m người ta cũng bảo “con trai ni in t thi” .Do đ đy l ci comment cuối cng…^^
  Chỉ c thm 1 cht suy nghĩ thế ny thi. Tớ hiểu v sao mọi người ủng hộ Đa Đảng. Bản thn Lemin trc kia cũng từng ni “Độc quyền ko dẫn đến pht triển”. Thế nn cớ sao… ^^.
  Tớ lun tm niệm thế ny: “Kinh tế quyết định chnh trị”. Mọi người ca ngợi nền Dn Chủ ở Mỹ, đơn giản v theo tớ nghĩ Mỹ c 1 nền kinh tế mạnh. Do đ, người dn được hưởng nhiều quyền tự do hơn nhưng chnh phủ vẫn đủ độ “tinh xảo” để điều hnh đất nước. (Tớ ko thch nghĩ l Mỹ Dn Chủ hơn VN, tớ thik nghĩ theo kha cạnh l CPhủ của Mỹ quản l “kho lo” hơn VN). Nhưng nếu so với VN. liệu rằng với trnh đọ kinh tế, dn tr, v khkthuật của VN c đủ để Nh Nước duy tr đc nền dn chủ như thế hay ko. Tớ đ từng ở Php thời gian cc cuộc đnh cng v nhưng cuộc biểu tnh của sinh vin diễn ra gay gắt nhất. Tớ nghĩ tớ hiểu đc mặt tri của Dn Chủ, Dn Chủ khi m Nh Nước ko kiểm sot được.Ni v Đa Đảng, c thẻ 1 Đảng ko lm đng yu cầu người dn v nhiệm k sau ko được bầu lại…nhưng tớ nghĩ, chuyện bầu cử ko phải lc no cũng theo đng l thuyết như thế. Vời trnh độ VN, tớ hnh dng đến tnh trạng “đa đảng nhưng chỉ c 1 đảng, cc đảng cn lại l đảng “b nhn”. Thế nn tớ mới hỏi l liệu c j đảm bảo l chế độ sau dn chủ hơn hay ko? Nhưng ni thế thi, tất cả đ cũng chỉ l phỏng đon của tớ m thi, v bởi v đ l Chnh Trị…(Chnh trị đối với tớ lun đi cng dấu “?”)
  Thi, tớ xin dừng bt ở đy, v xin tiếp thu cc kiến của Nhi. Hẹn Nhi 1 ngy ko xa sẽ gặp lại. Tất nhin sẽ trong 1 hon cảnh khc, ko cn đơn thuần l 2 bloggers tranh luận với nhau nữa. Cảm ơn Nhi đ nhiệt tnh đng gp kiến.
  PS: Bin Laden cũng hay đấy chứ, ch t cũng từng được coi l “1 trong những người đn ng quyển rũ nhất thế giới “.^^. M sao tớ vẫn ko quen đc việc đi mắng người khc l ngu nhỉ?^^ C lẽ đ l do ảnh hưởng của gia đnh tớ…D sao tớ vẫn chọn l được mắng hơn l đi mắng người khc ^^
  @Anh Chấn: Bi h e đ hiu đc những điều a ni, hiểu tại sao a ko comment rồi ạ. Xin lỗi a v những comments ko lin quan đến bi viết.

 91. 91

  Mr DC said,

  L 1 con lừa, c đem n tới Rome th n cũng vẫn mi chỉ c thể l con lừa…
  Đọc ci ny cuối l tuần để giải stress, ai ngờ cn stress nặng hơn. http://ngoisao.net/News/Choi-blog/2008/07/3B9C57DE/

 92. 92

  Anonymous said,

  Bin: cảm ơn lại bạn. 🙂 Tớ sẽ hng mắng bạn đu, nhưng bạn đừng chọn …”được mắng”. Bởi v ngu mới bị mắng, m người ngu th chỉ c hại mnh với hại người thi, người khn th mới lợi mnh lợi người. Bạn chọn khng đi mắng đủ rồi, ai ngu để tớ mắng cho. 🙂

  Mấy ci “phỏng đon về chnh trị kinh tế g đ của bạn” …kỳ cục qu! M tớ khng thm ni tới nữa.

  hihi, Bin Laden quyến rũ với nghĩa l “most wanted”, l người ta muốn bắt nhất đ 🙂 Nhưng tớ cũng khg gọi bạn l Bin Laden đu, đừng lo, đa với ban thi 🙂 Tớ thấy bạn c vẻ cũng …hiền với lại ni chuyện …sao m “b vai” ch Trần Đng Chấn qu nn tớ m mắng bạn hay chọc bạn tớ cũng sợ thin hạ ở đy… wnh tớ chạy hng kịp 🙂

  M bạn đừng thm cảm ơn ch TDChấn, m ngược lại ch phải cảm ơn tụi mnh, v chắc chắn rằng ch đọc comments ch được qu trời thang thuốc bổ cười rồi. 🙂

  Thi, bye bạn tớ đi …ngao du sơn thuỷ 🙂

  Mr Dc : Cho mượn con lừa cưỡi đi! 🙂

 93. 93

  Anonymous said,

  Cho Bc.

  Em thấy bi viết của anh rất hay v thực sự c chất lượng.
  C điều em muốn hỏi, Về mặt c nhn “KHỦNG HOẢNG V THỜI CƠ” thời cơ no cho em? đầu tư kiếm tiền trong thời khủng hoảng.

  Rất mong bc c bi viết.

 94. 94

  Mr DC said,

  Kinh tế VN đang suy thai nghim trọng. Đng ra CP VN nn ni r cho dn chng để bn tnh cch giải quyết. Đằng ny, CP lại che đậy bởi những tin tức giả tạo.
  Thời cơ ư? thời cơ hiện nay thuộc về cc cng ty, tổ chức, tập đan KT nước ngai. Trn TTCK, theo ti được biết th rất nhiều cc cng ty VN hiện nay gi trị cổ phiếu thực đ l số m, tức l số nợ đến hạn phải trả đ vượt qu gi trị tổng ti sản… CP đ mở thm room cho cc nh đầu tư nước ngai. Với gi cổ phiếu rẻ mạt hiện nay, cc tổ chức KT nước ngoi c thể thu tm 1 lượng lớn cổ phần, thậm ch l mua lun nợ của cng ty đ… v khi đạt đủ % cổ phần, th chắc chắn họ sẽ tiến hnh thay mu ban lnh đạo yếu km cng ty bằng những nhn ti của họ. Khi đ mọi người c thể hi vọng gi cổ phiếu sẽ hồi phục. Ti cũng khng khuyn cc bạn chơi cổ phiếu v thực sự ko c 1 TTCK no thiếu minh bạch, giả dối như TTCK VN.
  Giải php c thể ni l ổn hiện nay: Giữ 1 lọai ngọai tệ uy tn no đ, vd như AUD… nn giữ chứ ko nn mua vo USD v CP VN đang can thiệp vo thằng ny rất gay gắt khiến gi USD thay đổi lin tục.

 95. 95

  online5359 said,

  test

 96. 96

  Anonymous said,

  Cảm ơn bc Chấn v đ thức tỉnh cho những người trẻ tuổi đang mộng du, đang ngủ mơ m khng hề biết mnh đang ngủ trn một ci giường như thế no. Những tranh ci trn đy lm ti nhớ “Lũ chng ta ngủ trong giường chiếu hẹp, giấc mơ con đ nt cuộc đời con”. Hy bắt đầu lm những g c ch cho đất nước đi, v đy l dn tộc của người Việt, khng của một Đảng no hay chế độ no cả. Ai ngốc th hy để họ ngốc, tranh ci nhiều cũng chẳng đi đến đu. Hữu xạ tự nhin hương, mong rằng mọi người hy cng chung tay lm g đ cho đất nước.

 97. 97

  Anonymous said,

  Cảm ơn bc Chấn đ c một bi viết thức tỉnh những người trẻ hiện cn mộng du, cn đang ngủ mơ m khng hề biết mnh đang ngủ trn một ci giường như thế no. Những tranh ci trn đy lm ti nhớ “lũ chng ta ngủ trong giường chiếu hẹp, giấc mơ con đ nt cuộc đời con”. Dn tộc ny l của người Việt, khng thuộc một Đảng no hay chế độ no cả, v vậy, hy lm những g thiết thực nhất cho đất nước mnh. Ai ngốc th cứ để họ ngốc, tranh ci nhiều hao tốn thời gian. Hữu xạ tự nhin hương, những g mnh cho l chn l th hy lm theo, đừng ni sung nữa. Chỉ c người Việt mới tự cứu được mnh thi!

 98. 98

  Anonymous said,

  “Bản tnh trời cho dn tộc Việt Nam l n ha v thn thiện, khng thch suy tư tranh ci về triết học hay cc l thuyết chnh trị. Cả ngn năm nay dn tộc ta khng sng tạo hay pht triển nn bất kỳ một trường phi triết học, chủ thuyết chnh trị ring no cho d chỉ số thng minh được đnh gi rất cao. Đ l một mn qu qu gi m tạo ha ban tặng để dn tộc ny c thể biến mnh trở thnh một nơi giao thoa văn ha, kinh tế với bất kỳ nền văn minh no trn thế giới m khng tạo ra những mu thuẫn v xung đột về văn ha, sắc tộc v tn gio. Sự giao thoa ấy chắc chắn sẽ tạo nn những thnh tựu kinh tế v văn ha mới khng chỉ cho dn tộc Việt Nam m cho cả thế giới. Sự thịnh vượng của Việt Nam sẽ bắt đầu từ đ”—-ch viết rất hay!bầu cho ch 1 phiếu!

 99. 99

  Anonymous said,

  “Bản tnh trời cho dn tộc Việt Nam l n ha v thn thiện, khng thch suy tư tranh ci về triết học hay cc l thuyết chnh trị. Cả ngn năm nay dn tộc ta khng sng tạo hay pht triển nn bất kỳ một trường phi triết học, chủ thuyết chnh trị ring no cho d chỉ số thng minh được đnh gi rất cao. Đ l một mn qu qu gi m tạo ha ban tặng để dn tộc ny c thể biến mnh trở thnh một nơi giao thoa văn ha, kinh tế với bất kỳ nền văn minh no trn thế giới m khng tạo ra những mu thuẫn v xung đột về văn ha, sắc tộc v tn gio. Sự giao thoa ấy chắc chắn sẽ tạo nn những thnh tựu kinh tế v văn ha mới khng chỉ cho dn tộc Việt Nam m cho cả thế giới. Sự thịnh vượng của Việt Nam sẽ bắt đầu từ đ.”—-ch viết rất hay!bầu cho ch 1 phiếu!
  ——nhưng m thực ra VN cũng thng minh vừa vừa thi!những j` m tr tuệ VN đang c cũng chỉ l học lại của TG thi!hy vọng Vn sẽ c 1 tương lai tươi sng tốt đẹp hơn!

 100. 100

  Anonymous said,

  “Bản tnh trời cho dn tộc Việt Nam l n ha v thn thiện, khng thch suy tư tranh ci về triết học hay cc l thuyết chnh trị. Cả ngn năm nay dn tộc ta khng sng tạo hay pht triển nn bất kỳ một trường phi triết học, chủ thuyết chnh trị ring no cho d chỉ số thng minh được đnh gi rất cao. Đ l một mn qu qu gi m tạo ha ban tặng để dn tộc ny c thể biến mnh trở thnh một nơi giao thoa văn ha, kinh tế với bất kỳ nền văn minh no trn thế giới m khng tạo ra những mu thuẫn v xung đột về văn ha, sắc tộc v tn gio. Sự giao thoa ấy chắc chắn sẽ tạo nn những thnh tựu kinh tế v văn ha mới khng chỉ cho dn tộc Việt Nam m cho cả thế giới. Sự thịnh vượng của Việt Nam sẽ bắt đầu từ đ.”—ch viết rất hay!bầu cho ch 1 phiếu!
  –nhưng Vn cũng chỉ thng minh vừa vừa thi!những j` tr tuệ VN đang c chỉ l học lại của TG !mnh thực sự vẫn rất “km” họ!mong 1 tương lai tươi sng v tốt đẹp hơn sẽ đến với dn tộc VN

 101. 101

  Anonymous said,

  Haizzzzz– thật ra th ai cũng c l cả!nhưng m theo chu(chu 23 tuổi)–ci quan trọng vẫn l hnh động!mọi người cứ tranh ci nhau mi thế ny th bao giờ mới đi được đến hồi kết!l luận chỉ đng khi được thực tế kiểm chứng!VẬY—ni tm lại l chng ta phải lm(theo phương thức no th tuỳ mỗi c nhn–ci ny th v cng lắm).n cũng giống như ton học ,vật l,…….cc l thuyết chỉ đng khi được khng gian,thời gian cng nhận!CHỈ C THỂ KHẲNG ĐỊNH CHN L CỦA MNH ĐƯA L ĐNG ĐẮN KHI ĐƯỢC THỰC TẠI CHẤP NHẬN.ai cũng cho quan điểm của mnh l đng đắn th tự mnh khẳng định đi! NẾU AI LM ĐƯỢC ĐIỀU Đ TH SẼ LM MINH CHỦ V LM!

 102. 102

  psonkhanh said,

  Ci bẫy vốn FDI (dng kinh tế bẫy chnh trị) m anh Chấn nhận định trong bi Khủng hoảng v thời cơ ny đ bắt đầu khởi động rồi đ. Mọi người xem bi ny: http://www.bbc.co.uk/vietnamese/vietnam/story/2008/12/081201_amcham_viet_invests.shtml. Hy vọng nhiều người sẽ sng mắt ra.

 103. 103

  Anonymous said,

  Đảng ta v Chnh Phủ đang rối bời rồi, sức p của ngoại bang gh gớm lắm, Mỹ một kiểu, TQ một kiểu, chưa kể cc nước như Nga, Ấn lại một kiểu khc. Mnh ở vo tnh thế người ta ni g m khng được. Nhưng điều đng sợ nhất l n lm chia rẻ nội bộ nghim trọng lắm.

 104. 104

  Anonymous said,

  Cc bc đừng tranh luận nữa. Chnh phủ hiện tại VN khng c ” tư bản ” hay ” cộng sản” g đy cả , chẳng qua m chỉ l ” mo trắng hay mo đen g miễn bắt được chuột l OK” . Nếu bắt được chuột th vấn đề ” tồn tại hay khng tồn tại” sẽ được giải quyết .Sự ” tồn tại hay khng tồn tại” khng phải l của l tưởng, chủ nghĩa,…m l của cc ” quan lại vương triều” thi. ” Con Vua th lại lm Vua – Con Si ở chủa th qut l đa”


Comment RSS · TrackBack URI

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: